Sökning: "Globala organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Globala organisationer.

 1. 1. Tvångsäktenskap och hederskultur i Sverige : En studie om det svenska bemötandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Emma Bohlin; Zarah Söderman; [2019]
  Nyckelord :honour culture; forced marriage; non-profit organisation; Swedish authorities; woman; Sweden; hederskultur; tvångsäktenskap; ideell organisation; myndigheter; kvinna; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att sprida ljus över det svenska bemötandet av den så kallade ‘hederskulturen’. Studien gör detta genom att undersöka svenska myndigheter och svenska ideella verksamheter, med ett distinkt fokus på kvinnan, och tvångsäktenskap som en del av den tidigare nämnda hederskulturen. LÄS MER

 2. 2. The biodiversity loss crisis in Southeast Asia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; ecosystem services; biocentrism; Southeast Asia; sixth mass-extinction;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats gör en ansats till att belysa biodiversitetsproblematiken i Sydostasien, som är ett område med mycket hög artrikedom som samtidigt hotas av en intensifierad förlust av arter. Fyra ’biodiversitet hotspots’ omger Sydostasien, vilka indikerar platser med hög artrikedom vilka sammanfaller med hög förlust av habitat. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet som drivkraft för styrsystemen : Implementering av Agenda 2030 i Värmlands kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sandra Wiklund; Gabriella Spennare Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Agenda 2030; globala målen; hållbarhet i offentliga organisationer; kommun; verksamhetsstyrning; styrsystem;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett område vars aktualitet eskalerar och har gjort så under en längre tid. Alla behöver inkluderas; på nationell, regional och lokal nivå såväl som på individnivå. LÄS MER

 4. 4. Evaluating resilience in the governing process of the food strategy for StockholmCounty : Resilience from theory to practice in a qualitativestudy

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Resilience; governance; food strategy; Stockholm County;

  Sammanfattning : To meet global challenges in food provision and to counteract environmental issues derivingfrom the food system, improved governance is necessary. Resilience is presented as a tool formanaging ecosystem services and for understanding what is required to achieve food security. LÄS MER

 5. 5. Can We Teach Old Dogs New Tricks? : A Case Study on Organizational Learning for Corporate Sustainability within the Swedish Property Sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Felicia Stéen; Amanda Hansson; [2019]
  Nyckelord :corporate sustainability; organizational learning; management; property sector;

  Sammanfattning : Background: Today’s global social and environmental issues are impacting the way of doing business around the world with an increased pressure on organizations to implement sustainability practices in a more strategic manner. Many organizations lack the practical knowledge to integrate sustainability efficiently. LÄS MER