Sökning: "Globalisering i Brasilien"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Globalisering i Brasilien.

 1. 1. Brazil’s Awake, Sweden’s Asleep? : De brasilianska demonstrationerna i svensk press juni-juli 2013

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Vitor Hermansson; [2014]
  Nyckelord :brasilien; sverige; demonstration; vm; fotboll;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks representationen av de brasilianska demonstrationerna i svenskpress 15 juni-19 juli 2013. Fokus är även att utgöra hur nyheten har vinklats och hur dennavinkling tagit sig form, samt en jämförelse mellan sportjournalistik och övrig journalistik,p.g.a. LÄS MER

 2. 2. Kulturell globalisering i tidningsbranschen : En studie om visuell design på kvinnomagasins omslag i olika kulturer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Zara Syversen; Emma Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Culture; Globalization; Cultural Imperialism; Cultural flow and network model; Homogenization of culture; Hybridization of culture; Women s Magazine; magazine industry; Kultur; Globalisering; Kulturimperialism; Kulturella flödes- och nätverksmodellen; Homogenisering av kultur; Hybridisering av kultur; Kvinnomagasin; Tidningsbranschen;

  Sammanfattning : Vilken roll har den kulturella globaliseringen på visuell design i tidningsbranschen? Medier är i konstant rörelse och världen har blivit ett öppet kulturellt utrymme där olika kulturer kan förmedlas via medier. Företag globaliserar sin verksamhet vilket gör att kulturella produkter som Coca-Cola och Nikeär välkända runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. Globaliseringen - En vän eller fiende? : En studie kring globalisering och utveckling i fallet Brasilien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Hultgren Staffan; [2011]
  Nyckelord :Globalization; Development; Economic growth; Inequality; Brazil;

  Sammanfattning : How the current globalization process should be looked upon and handled has been a major concern for development thinkers’ world wide. There are many different answers to this question. Some would say that it is the natural evolving of our society while some say that it is a plague that needs to be rid of to achieve a sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av CSR i den externa rapporteringen : en internationell jämförelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kaj Elfgren; Isabel Bergling Olanders; [2011]
  Nyckelord :CSR; communication; International study; ethics; Corporate Social Responsibility CSR ; företags samhällsansvar; kommunikation; internationell jämförelse; etik;

  Sammanfattning : Företags ansvar i samhället - Corporate Social Responsibility (CSR) - har varit föremål för diskussion sedan 1900-talets början. Företags samhällsansvar har sedan dess kommit att bli ett välkänt begrepp bland företagare världen över. LÄS MER