Sökning: "Globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 628 uppsatser innehållade ordet Globalisering.

 1. 1. Afrikas diamant Ghana och det svarta fåret Nigeria - En fallstudie om demokratiutvecklingen i Ghana och Nigeria

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Lavré; Carl Palm; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de afrikanska länderna Ghana och Nigerias demokratiska utveckling och vilka likheter respektive skillnader det finns mellan länderna. Vidare undersöker uppsatsen även ifall det finns något samband mellan globalisering och demokratisering och i så fall huruvida globalisering har haft en positiv eller negativ påverkan på den demokratiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Mellankommunalt samarbete : ur ett demokratiperspektiv

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lina Sandberg; [2019]
  Nyckelord :demokrati; governance; kommunal planering; legitimitet; MalmöLundregionen; medborgare; mellankommunal samverkan; mellankommunalt samarbete;

  Sammanfattning : Till följd av en ökad globalisering av samhället blir problemen som fysisk planering förväntas hantera allt mer komplexa. Inte sällan sträcker de sig över kommungränserna. Detta har lett till att mellankommunala samarbeten blivit allt vanligare. LÄS MER

 3. 3. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation : En jämförelse mellan Sverige och Colombia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Santiago Rojas Herran; [2019]
  Nyckelord :Sverige; Colombia; jämförelse; arbetsmotivation; socioekonomi; yttre motivation; inre motivation;

  Sammanfattning : Med en ökad globalisering finns det företag som etablerar sig i många olika länder. När företag etablerar sig i andra länder behöver de ta hänsyn till olika kulturella och socioekonomiska aspekter. Denna kvantitativa studie undersöker skillnader i motivationsfaktorer hos respondenter i Sverige och Colombia. LÄS MER

 5. 5. HOW TO ACHIEVE AND ENHANCE TRACEABILITY : A study about how traceability could beimproved within manufacturing processes

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Lisa Grunning; [2019]
  Nyckelord :Traceability; traceability system; traceability method; traceability implementation; total quality management; manufacturing company; Industry 4.0; Spårbarhet; spårbarhetssystem; spårbarhetsmetod; spårbarhetsimplementering; total kvalitetsledning; tillverkande företag; Industri 4.0;

  Sammanfattning : The trends for manufacturing organizations are continuously increased customer expectations and demands, together with globalization of both markets and competition. As we are currently approaching the fourth industrial revolution and in order to stay competitive, companies need to adopt technological changes, differentiate themselves and improve their digital maturity. LÄS MER