Sökning: "Gnosticism"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Gnosticism.

 1. 1. Thursatrún i Thursakyngi : Den vänstra handens väg genom den fornnordiska mytologin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Svartberg; [2020]
  Nyckelord :Thursatrú; Left-Hand Path; Chaos-gnosticism; Gnosticism; Satanism; Discourse; Old Norse Mythology; New Religions; Dualism; Anti-cosmic; Antinomian; Adversary; Sinister;

  Sammanfattning : Thursatrú is a spiritual tradition which combines ideas from the Left-Hand Path tradition and chaos-gnosticism with readings of the old Norse sagas. This essay is about thursatrú as it is pronounced in a trilogy of books called Thursakyngi. The methodology and theoretical viewpoints are mainly based on discourse-analysis. LÄS MER

 2. 2. “Blessed Art Thou Among Women” : The Identity of Mary Through a Gnostic Lens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Carrie Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Gnosticism; Mary; Nazareth; Magdalene; Christianity; identity;

  Sammanfattning : When it comes to the figure of Mary from Christianity, there are certain preconceived notions surrounding her name and meaning which are often based on the canonical texts of the New Testament. Conversely, when this figure is studied through the lens of Gnosticism, new information comes to light which goes against the norms created by the Church. LÄS MER

 3. 3. Kaosets symfonier : En religionshistorisk analys av innehållet i Black Metalbandet Watains textkorpus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hans Jonsäll; [2016]
  Nyckelord :Watain; Black Metal; Occulture; Satanism; Gnosticism; Apocalypticism; Eschatology; Western esotericism; Occultism; Left-Hand Path; Chaos-gnosticism; Anti-cosmic Satanism; History of religions; Reception studies; Corpus linguistics; Content analysis; Watain; Black Metal; Occulture; Satanism; Gnosticism; Apokalyps; Eskatologi; Västerländsk esoterism; Ockultism; Vänstra Handens väg; Kaosgnosticism; Anti-kosmisk satanism; Religionshistoria; Receptionshistoria; Korpuslingvistik; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : With this essay my aim is to uncover the content in the discography of the Swedish Black Metal act Watain in respect to lyrically expressed religious themes revolving around the tendencies within occulture and the Black Metal scene. To investigate the matter I have combined quantitative and qualitative analysis methods from the fields of corpus linguistics as well as content analysis, which provided me with an array of key words and their respective concordances (Key Word In Context, KWIC) in the texts. LÄS MER

 4. 4. Gud sade,”Människan har blivit en av oss,med kunskap om gott och ont.” : En jämförelse mellan Augustinus böckeroch texter ur Nag Hammadi Corpus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Sophia Gunterberg; [2016]
  Nyckelord :Augustinus; gnosticism; Yvonne Hirdman; skapelseberättelsen; arvsynd; genusteori; gnosis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De totalitaristiska elementen och den gnostiska totalitarismen : Hannah Arendt och Eric Voegelin i dialog om det politiska

  Master-uppsats,

  Författare :Peter Lundberg; [2016]
  Nyckelord :totalitarianism; liminality; gnostic; pneumopathology; totalitarism; Arendt; Voegelin; liminalitet; politiska; gnosticism; pneumopatologi;

  Sammanfattning : Hanna Arendt (1906-1975) and Eric Voegelin (1901-1985) were two political thinkers which can be placed in the Totalitarianism-theory discourse. In 1951, Voegelin was commissioned to review Hannah Arendt´s recently published book The Origins of Totalitarianism (1951). Arendt was given the right to reply. LÄS MER