Sökning: "Goal Setting Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Goal Setting Theory.

 1. 1. Land of the (Un)Free : The Black Lives Matter Movement’s Objectives and Achievements

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Nicole Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :BLM Movement; New Social Movement Theory; Goal Setting Theory; Post Materialism;

  Sammanfattning : This thesis studies the ‘Black Lives Matter’ movement and what achievements it has been able to accomplish related to its objectives, in order to create a better under- standing of how new social movements work and what they can accomplish. The objectives and achievements were divided into different categories: cultural recognition, physical security, socio-economic, and other. LÄS MER

 2. 2. Cleaning up the Cycle : A Circular Partnership Case Study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Brugge; Jonas Schaller; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Industrial Symbiosis; Corporate Social Innovation; Innovative Partner Selection;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis is to describe possible steps of how circular partnerships can be formed, and how they can connect the different steps of a material loop, such as design and recycling. The focus of the empirical study within this thesis is the reconnection of recycling, design and production within the household goods industry. LÄS MER

 3. 3. An Evaluation of Sourcing Strategies’ Relationship with Software Development Project Performance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Johanna Strand; Shenner Kotlji; [2020]
  Nyckelord :Sourcing Strategies; Insourcing; Outsourcing; Global Software Development; Project Performance; Sourcing Strategier; Insourcing; Outsourcing; Global Mjukvaruutveckling; Projekt Performance;

  Sammanfattning : Background: The rapid improvement of technological infrastructure over the past three decades have led to increased connectivity and communication possibilities. This has allowed firms to develop sophisticated firm-specific governance structures with the use of different sourcing strategies. LÄS MER

 4. 4. Motivationsfaktorer till val av träbyggnader : en jämförande fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sunne Mari Adler; Daniel Gourie; [2020]
  Nyckelord :materialval; miljöval; motivationsfaktorer; resurseffektivisering;

  Sammanfattning : I en tid när hållbarhetsarbete och miljöfrågor är aktuella är det även viktigt att bygga mer klimatsmart. Träbyggen anses vara mer miljövänliga eftersom de har lägre koldioxidutsläpp och primärenergianvändning än stål och betong. LÄS MER

 5. 5. Relativa mål : Hur fördelar maximeras och nackdelar minimeras

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Jon Gustafsson; Freddie Hansson; [2020]
  Nyckelord :Relative goals; goal-setting theory; challenging and attainable goals; Relativa mål; målsättningsteori; utmanande och nåbara mål;

  Sammanfattning : Redan i mitten av 60-talet studerade Edwin A. Locke konsten av att sätta rätt mål. I slutet av 60-talet publicerade han artikeln ”Toward a Theory of Task Motivation and Incentives” vilken ligger till grund för en stor del av forskningen kring att sätta mål. LÄS MER