Sökning: "Goal ambiguity"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Goal ambiguity.

 1. 1. The Tension Between Growing and Maintaining Artistic Freedom - A multiple case study of Swedish craft breweries’ internationalisation process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ludvig Axfjord; Ida Jernberg; [2019-08-08]
  Nyckelord :Craft brewery; Craft beer; Craft industries; Tension; Art vs Commerce; Network theories; Internationalisation; Artistic freedom; Mentality; Goal ambiguity; Gothenburg;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet i markanvisningstävlingar : Urval, tydlighet och rättvisa

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Ingelmark; Susanna Nettelbladt; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; urban development; land allocation competition; clarity; justice; selection criteria; Social hållbarhet; stadsutveckling; markanvisningstävling; tydlighet; rättvisa; urvalskriterier;

  Sammanfattning : I Sverige idag satsas det allt mer på att bygga hållbara städer, det vill säga mer hållbar stadsutveckling. Hållbarhet har historiskt delats in i tre olika delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter. Det finns inte någon allmänt erkänd definition av begreppet social hållbarhet och därför behöver det utforskas. LÄS MER

 3. 3. The First Chinese Law Against Domestic Violence, Efforts and Challanges : A qualitative analysis of the first Chinese Anti-DV law's implementation in its central cities

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Yidan Yuan; Lin Zheng; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; Policy Implementation; Street-level Bureaucrats; Discretion;

  Sammanfattning : The objective of this study is to examine the implementation of the first Chinese anti-domestic violence law at street-level in three cities located in central China. This study aims to document these street-level workers’ experiences with domestic violence, particularly the efforts they have made against domestic violence, as well as the challenges they face in their daily work. LÄS MER

 4. 4. Closing Loops and Making Sense : An exploratory case study of how employees in a global company make sense of a circular economy

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Arne Guthknecht; [2018]
  Nyckelord :Circular Economy; Business Models; Transformation; Sensemaking; Organizational Sensemaking;

  Sammanfattning : Background: According to Webster et al. (2013, p. 4) “the idea of the circular economy is capturing the attention of businesses, academics and the next generation of entrepreneurs as a framework for re-designing the economy”. LÄS MER

 5. 5. Domain-Independent Moving Object Depth Estimation using Monocular Camera

  Master-uppsats, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Cesar Nassir; [2018]
  Nyckelord :Robotics; Deep Learning; Computer Vision; Depth Estimation;

  Sammanfattning : Today automotive companies across the world strive to create vehicles with fully autonomous capabilities. There are many benefits of developing autonomous vehicles, such as reduced traffic congestion, increased safety and reduced pollution, etc. To be able to achieve that goal there are many challenges ahead, one of them is visual perception. LÄS MER