Sökning: "God fastighetsmäklarsed"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden God fastighetsmäklarsed.

 1. 1. Fastighetsmäklarens ekonomiska incitament i relation till uppdragsgivarens intressen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Gissler; Ebba Hofström; [2019]
  Nyckelord :incitament; asymmetrisk information; provision; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en rättsekonomisk analys av huruvida fastighetsmäklarens ekonomiska incitament samspelar med uppdragsgivarens intressen samt hur olika ersättningsformer påverkar fastighetsmäklarens incitament och prestation. Att fastighetsmäklaren har intressen som uppdragsgivaren inte delar har blivit erkänt av lagstiftaren. LÄS MER

 2. 2. Den dynamiska budgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Bodell; Linnea Agorelius; Caroline Ringblom Hveem; [2019]
  Nyckelord :budgivning; fastighetsmäklare; anbudsförteckning; god fastighetsmäklarsed; legalitetsprincipen; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : I denna rättsvetenskapliga studie är syftet att diskutera hur den dynamiska rättstillämpningen i fastighetsmäklarlagen förhåller sig till legalitetsprincipen under en budgivningsprocess. En övergripande lydelse av legalitetsprincipen är inget brott utan lag inget straff utan lag. LÄS MER

 3. 3. Närståendeförmedling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Nordeborg; Amanda Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklare regleras av fastighetsmäklarlagen (2011:666) vilket innefattar en rad förbud. Vår uppsats kommer behandla förbudet mot närståendeförmedling enligt 12 § FML. LÄS MER

 4. 4. Anbudsförteckningen - kan den bli ett arbetsverktyg för mäklaren?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Sassersson; Viktor Dahlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ofullständig anbudsförteckning var den vanligaste orsaken till varning för mäklare under 2017. Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera på vilka sätt mäklare kan tänkas brista i samband med notering av bud i anbudsförteckningen. LÄS MER

 5. 5. Den svenska budgivningsprocessen - misstankar och transparens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Nilsson; Nina Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Budgivning; Falska bud; bedrägeri; transparens;

  Sammanfattning : Vår studie behandlar lagrum, praxis och doktrin inom den svenska budgivningsprocessen. I Sverige är bud inte bindande och transparensen i systemet blir därmed av stor vikt. Att bud inte är bindande innebär att en potentiell köpare aldrig behöver stå fast vid sitt bud och säljare behöver heller aldrig sälja till ett visst pris. LÄS MER