Sökning: "God fastighetsmäklarsed"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden God fastighetsmäklarsed.

 1. 1. Närståendeförmedling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Nordeborg; Amanda Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklare regleras av fastighetsmäklarlagen (2011:666) vilket innefattar en rad förbud. Vår uppsats kommer behandla förbudet mot närståendeförmedling enligt 12 § FML. LÄS MER

 2. 2. Anbudsförteckningen - kan den bli ett arbetsverktyg för mäklaren?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Sassersson; Viktor Dahlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ofullständig anbudsförteckning var den vanligaste orsaken till varning för mäklare under 2017. Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera på vilka sätt mäklare kan tänkas brista i samband med notering av bud i anbudsförteckningen. LÄS MER

 3. 3. Den svenska budgivningsprocessen - misstankar och transparens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Nilsson; Nina Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Budgivning; Falska bud; bedrägeri; transparens;

  Sammanfattning : Vår studie behandlar lagrum, praxis och doktrin inom den svenska budgivningsprocessen. I Sverige är bud inte bindande och transparensen i systemet blir därmed av stor vikt. Att bud inte är bindande innebär att en potentiell köpare aldrig behöver stå fast vid sitt bud och säljare behöver heller aldrig sälja till ett visst pris. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklarens skyldighet att ge råd och upplysningar : En studie i tillämpningen av 16 § i Fastighetsmäklarlagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Edelbrock; [2018]
  Nyckelord :Handelsrätt; Fastighetsmäklarlagen; FML; Upplysningsskyldighet; Fastighetsmäklare; Mäklare;

  Sammanfattning : En bostadsrätt omfattar ett medlemskap i en ekonomisk förening och ger nyttjanderätt till en lägenhet. Detta innebär att bostadsrätten inte är något materiellt utan just en andel i föreningen, vilken bland annat innefattar upplåtelse av en lägenhet att nyttja mot ersättning, i det hus som ägs av föreningen, men också del i föreningens tillgångar och skulder. LÄS MER

 5. 5. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER