Sökning: "Godstransport"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Godstransport.

 1. 1. Managing freight transport as a city : Decreasing climate change impact and reaching sustainable mobility

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Linnéa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Freight transport; freight transport management; climate change; sustainable mobility paradigm; city; municipality; local level; Gothenburg; Copenhagen; Turku; Godstransport; godshantering; klimatpåverkan; hållbara mobilitetsparadigmet; stad; kommun; lokal nivå; Göteborg; Köpenhamn; Åbo;

  Sammanfattning : Climate change impose a major challenge to the world. About 23% of the world’s energy-related CO2 emissions derive from transportation. Urban freight transport has been increasing because of a growing demand for goods. Cities need to manage freight transportation to decrease its climate change impact. LÄS MER

 2. 2. The Technical Innovation System of Self-Driving Vehicles in Road Freight Transport : Towards an understanding of Actor Dynamics, Sustainability Outcomes & New Competencies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anna Björkman; Yuri Joelsson; [2019]
  Nyckelord :SDV; Node-to-node; Freight transport; TIS; Sustainability; Knowledge; Competencies; Självkörande lastbilar; Nod-till-nod; Godstransport; TIS; Hållbarhet; Kunskap; Kompetens;

  Sammanfattning : Over the last decade, advancements in connectivity, driving automation technology and electrification in combination with changing customer demands have started to rapidly transform the way in which goods are being transported. Following this fast rate of development, self-driving vehicles (SDVs) in road freight transport are anticipated to operate on public streets within the next couple of decades. LÄS MER

 3. 3. Intermodala godstransporter i Sverige : En kunskapsöversikt av hinder och tekniska lösningar

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Cornelia Stanislawska; [2019]
  Nyckelord :Intermodality; intermodal barriers; technical solutions; freight transport; Intermodalitet; intermodala hinder; tekniska lösningar; godstransport.;

  Sammanfattning : In 2018, the Swedish Government developed a new freight transport strategy. The strategyemphasizes that climate-friendly modes of transportation should be used to a greater extentfor freight transport. Intermodal transport, where unit-ready goods are transported with acombination of transportation modes, has been proposed as one of the solutions. LÄS MER

 4. 4. The Technical Innovation System of Self-Driving Vehicles in Road Freight Transport : Towards an understanding of Actor Dynamics, Sustainability Outcomes and New Competencies

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Lärande

  Författare :Yuri Joelsson; Anna Björkman; [2019]
  Nyckelord :SDV; Node-to-node; Freight transport; TIS; Sustainability; Knowledge; Competencies; Självkörande lastbilar; Nod-till-nod; Godstransport; TIS; Hållbarhet; Kunskap; Kompetens;

  Sammanfattning : Over the last decade, advancements in connectivity, driving automation technology and electrificationin combination with changing customer demands have started to rapidly transform the way in whichgoods are being transported. Following this fast rate of development, self-driving vehicles (SDVs) inroad freight transport are anticipated to operate on public streets within the next couple of decades. LÄS MER

 5. 5. Skillnader mellan Sverige och Kina- Utrikeshandel & Hinder i samband med godstransport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Sagal Farah; Izabella Arshamian; [2018]
  Nyckelord :Export; import; theft; damaged goods; obstacles; transport time; Export; import; stöld; skadat gods; hinder; transporttid;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen har främjat utrikeshandeln. Vidare har de minskaderestriktionerna och handelshindren medfört att företag numera är verksamma på en global och turbulent marknad. Syftet med denna studie är att jämföra Sverige och Kina medavseende på utrikeshandel och hinder. LÄS MER