Sökning: "Godtrogenhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Godtrogenhet.

 1. 1. Godtrogen i sin vaksamhet - En undersökning av konspirationsteorier i relation till begreppen godtrogenhet & vaksamhet, med hjälp av fall från QAnon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Albin Larsson; [2023-05-15]
  Nyckelord :Godtrogenhet; Vaksamhet; QAnon; Imageboards;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze gullibility and vigilance within the context of conspiracy theories, primarily with the help of authors such as Hugo Mercier and Alberto Acerbi, as well as other relevant sources. Cases from QAnon will be the main focus of this paper, in the hope that they can shed light on the relationship between gullibility, vigilance, and conspiracy theories. LÄS MER

 2. 2. TELEFONBEDRÄGERIER MOT ÄLDRE : EN EFFEKTANALYS AV POLISENS BROTTSFÖREBYGGANDE INFORMATIONSSATSNING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Tornberg; Ramiza Kasumi; Faritte Mhana; [2023]
  Nyckelord :Assessment; Crime prevention; Elderly; Telephone scams; Vulnerability; Brottsförebyggande; Telefonbedrägerier; Utsatthet; Utvärdering; Äldre;

  Sammanfattning : Åldringsbedrägerier ökar markant i Sverige i och med att kriminella aktörer använder sig av olika taktiker och strategier för att på illegala sätt anskaffa sig pengar. Mot denna bakgrund har Polisen tagit initiativ för att bekämpa bedrägeribrottsligheten med en brottsförebyggande kampanj riktad till äldre och deras anhöriga. LÄS MER

 3. 3. MARKNADSFÖRING RIKTAD MOT BARN GENOM INTERNET

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för juridik

  Författare :Oscar Pålsson; Christoffer Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :MARKNADSFÖRING; BARN; INTERNET;

  Sammanfattning : Internet är ett relativt nytt fenomen och det finns idag inte någon specifik eller självständig lagstiftning som reglerar marknadsföring på detta område. Det var länge en allmän uppfattning att Internet var ett laglöst territorium som inte omfattades av den nationella lagstiftningen eller kunde regleras. LÄS MER