Sökning: "Goffman"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade ordet Goffman.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Homeless women´s emergency housing situation in the city of Gothenburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Ekbrand; [2020-08-18]
  Nyckelord :Women; Homeless; Vulnerability; Emergency Accommodation;

  Sammanfattning : The aim with this study is to gain an insight into how homeless women, who already are avulnerable group in the society, experience an even more vulnerable environment when anemergency accommodation only for women relocated and became part of an emergencyaccommodation where both men and women live. In order to fulfil the purpose two questionswere the core of my material: How do the women get affected in a practical sense, whenmoved from a separate women’s emergency accommodation and become part of anemergency accommodation where both men and women live?; What are these women’sfeelings and perceptions of living close to a gender mixed accommodation?This essay consists of interviews with five women who lives in an emergency accommodationin Gothenburg county. LÄS MER

 3. 3. Allt går åt helvete och det är politikernas fel. - En kvantitativ innehållsanalys av klimatjournalistik i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, september 2018 till augusti 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Måns Edén; Axel Fernandez; Alva Nyblom; [2020-02-13]
  Nyckelord :klimatförändring; global uppvärmning; journalistik; gestaltningar; innehållsanalys; climate change; global warming; journalism; frames; content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how climate change is framed in Swedish climate reporting, published on the website of national newspapers – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Expressen – from September 2018 throughout August 2019. Through a quantitative content study regarding climate change published online in chosen newspapers, the goal is to map out how Swedish newspapers use frames – consciously or not – to affect the public. LÄS MER

 4. 4. ”I händerna på myndigheterna” : Om hur äldre personer förstår och förhåller sig till att bli utskrivna från sjukhusvård för att istället få stöd och vård i det egna hemmet.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emelie Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :Elderly; discharge; home-care; recognition; Goffman; self-determination; Äldre; utskrivning; hemtjänst; erkännande; Goffman; självbestämmande;

  Sammanfattning : Background: The report Laga efter Läge (Rapport, 2020: 4) states that there is limited knowledge about the effects of the Act on collaboration for patients and care recipients. The report emphasizes that the discharge process has changed at a rapid pace, which they mean can challenges both coordination and care recipients' participation and security. LÄS MER

 5. 5. Bubblan som sprack - Isabella Löwengrips kriskommunikation genom bloggen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Sandberg Fransson; Petra Olgarsson; [2020]
  Nyckelord :Isabella Löwengrip; Image Repair Theory; Self-Presentation Theory; rhetoric textual analysis; crisis communication;

  Sammanfattning : The research conducted in The Bubble That Burst – Isabella Löwengrip’s Crisis Communication Through Blog Posts aims to answer how Isabella Löwengrip attempted to save both her and her companies images during a crisis in the fall of 2019. Benoit’s Image Repair Theory and Goffman’s Self-Presentation Theory were combined to create the framework of this study. LÄS MER