Sökning: "Goffman"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade ordet Goffman.

 1. 1. MASK ON MASK OFF En kvalitativ intervjustudie om ungas psykiska hälsa och identitetsskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Jimenez; [2023-10-12]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; identitetsskapande; normer; stigma; Goffman; sociala medier; skola; främjande insatser;

  Sammanfattning : Ungas psykiska hälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar, och för att samhället i stort ska kunna skapa bättre förutsättningar för unga behöver vi bättre kunskap om hur unga själva resonerar om psykisk hälsa och vad som får dem att må bra respektive dåligt. Det behövs kunskap om vilka strategier de har och vilket stöd de behöver. LÄS MER

 2. 2. ”SÅ SNYGGT SOM MÖJLIGT UTAN ATT DET SYNS ATT MAN HAR FÖRSÖKT” En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av självpresentation på dejtingappar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Ebefors; Fredrika Lindner; [2023-10-03]
  Nyckelord :Självpresentation; dejtingapp; Tinder; Hinge; autenticitet; intrycksstyrning; signaler; motiv;

  Sammanfattning : Executive summary People publicly announcing their search for love is hardly a new phenomenon. Contact ads have existed in newspapers since the 17th century and the concept is still current, albeit now in the re mediated form of dating apps. LÄS MER

 3. 3. “The redhead dilemma” - en studie om rödhårigas stigmatisering i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Fransila; [2023-03-20]
  Nyckelord :Redhead; stereotypes; norms; Goffman; stigma;

  Sammanfattning : This essay takes its interest about redheaded people and wants to understand how it is to live in our society today as a redhead. With norms and stereotypes about redheads that goes back into history this essay tries to find out how they affect redheads and their feelings about their hair colour. LÄS MER

 4. 4. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 5. 5. Abort - Barnets rätt till liv eller kvinnans rätt till autonomi? : En kvalitativ textanalys om gestaltningsförändringar kring abort i amerikanska opinionsartiklar innan- respektive efter upphävningen av domen Roe v. Wade från 1974.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Reinsjö; Anna Bergfeldt; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Media; USA; Framing theory; Democracy; Enlightened understanding; Roe v. Wade; Abort; Media; USA; Gestaltningsteori; Demokrati; Upplyst förståelse; Roe v. Wade;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there have been any changes regarding the framing of abortion in American opinion-based articles. This since the abortion laws in America has gone through a lot of changes in 2022, in comparison to the previous year 2021. LÄS MER