Sökning: "Goffman"

Visar resultat 1 - 5 av 749 uppsatser innehållade ordet Goffman.

 1. 1. Varför välja sitt yrke? : -en kvalitativ studie om socialarbetarnas väg till arbetet med barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tilda Karlsson; Anton Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :social Worker; alturism; motive; social work with children; gender; socialsekreterare; altruism; motiv; socialt arbete med barn; genus;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain an understanding of what makes people choose to work with children in the context of social work. Thereby deepening the knowledge of what motivates people to work within social services with children. LÄS MER

 2. 2. #METOO ÄR BARA FÖR KVINNOR? En kvalitativ studie om mäns attityder till och användning av #metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Edmond Rinidoni; [2022]
  Nyckelord :hegemonic masculinity; sexual harassment; sexual assault; male survivor; shame; stigma; #metoo; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to get a deeper insight into men’s attitudes and experience regarding their understanding of the sexual harassment or abuse they have endured. The study also aims to understand men’s point of view in using #metoo to share their experience of sexual harassment or abuse. LÄS MER

 3. 3. Elitens osynliga mående : En kvalitativ studie om psykisk ohälsa inom elitidrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Granat; Hannah Persson; [2022]
  Nyckelord :elite sports; experiences; challenges; qualitative; mental illness; autobiographies; elitidrott; erfarenheter; utmaningar; kvalitativ; psykisk ohälsa; självbiografier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how mental illness in elite sports is experienced and perceived in order to gain a deeper understanding of how an elite sport can affect a person's mental health and well-being and to furthermore examine the challenges that elite athletes encounter that can affect their mental health. The study uses a qualitative method using content analysis of three different autobiographies written by elite athletes. LÄS MER

 4. 4. "Ja, men du ser ju inte ut att ha ADHD" - En kvalitativ intervjustudie om att få diagnosen ADHD fastställd i ungdoms- och vuxenåren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Urszula Deptuch; Diala Yehya; [2022]
  Nyckelord :ADHD among adults; ADHD and teenagers; ADHD and gender; Diagnosis and Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : ADHD is a diagnosis that was believed to be a child diagnosis. Nowadays it is a known fact that the diagnosis remains in adulthood. Due to this, we found it interesting to immerse ourselves in the topic of adults. LÄS MER

 5. 5. "...I have a purpose..." : En analys om hur kända personer pratar om sin psykiska ohälsa i podcasts

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Maja Nilsson; Amanda Nordin; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; celebrities; stigma; Goffman; media; public attitudes; thematic analysis; Psykisk ohälsa; kändisar; stigma; Goffman; media; allmänhetens attityder; tematisk analys;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kändisars förmedlade erfarenheter av egenupplevd psykisk ohälsa i podcasts syftar denna studie till att belysa hur kändisar pratar om sin psykiska ohälsa i sociala medier. Den här studien baseras på material från 10 intervjuer med kändisar och har inhämtats från sex olika podcasts: Ångestpodden, Framgångspodden, Söndagsintervjun i P1, Helt ärligt med Sebastian Stakset, Värvet och Talk to me. LÄS MER