Sökning: "Goodwill impairment"

Visar resultat 31 - 35 av 150 uppsatser innehållade orden Goodwill impairment.

 1. 31. Market reaction to goodwill impairment losses - A study examining the immediate and long-term stock price reactions surrounding and following the announcements of goodwill impairment losses

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Mattias Lundkvist; Anton Wahlberg; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; IFRS; IAS36; Calendar-Time Portfolio;

  Sammanfattning : Since 2005 goodwill does not disappear from the balance sheet as time passes since it's no longer amortized; instead IFRS require annual impairment tests of goodwill. This paper examines the empirical relation between stock price reactions and reported goodwill impairment losses since the introduction of the new regulatory framework. LÄS MER

 2. 32. Företags potentiella manipulation av tillväxttakt i goodwillnedskrivningstestet : En kvantitativ studie av svenska och finska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Brusk; Madelene Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; goodwill impairment test; growth rate; manipulation; IAS 36.; Goodwill; goodwillnedskrivning; goodwillnedskrivningstest; tillväxttakt; manipulation; IAS 36;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I och med den nya standarden IAS 36 ska företagen göra uppskattningar angående den långsiktiga tillväxttakten i goodwillnedskrivningstestet. Detta innebär en möjlighet att manipulera tillväxttakten för att på så vis undvika eller framkalla nedskrivning av goodwill. LÄS MER

 3. 33. Den goda viljan och framtida lönsamhet : En studie om nedskrivning av goodwill är en ledande indikator på framtida minskad lönsamhet i svenska och finska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Schröder; Sven Tysklind; [2016]
  Nyckelord :goodwill; profitability; indicator; oversight; goodwill; lönsamhet; indikator; tillsyn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goodwill är en omdebatterad immateriell tillgångspost. En nedskrivning ska enligt redovisningsstandarden IAS 36 baseras på bolagens framtida ekonomiska utveckling. Därmed kan en nedskrivning vara en indikation på hur bolagets ekonomiska framtid kommer att gestalta sig. LÄS MER

 4. 34. Goodwillhantering i praktiken : En statistisk studie om faktorer som påverkar företags goodwillnedskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niclas Bäckgren; Nils Lundbäck; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : New regulations regarding goodwill accounting for companies that are applying the IAS/IFRS rules were introduced in 2005. Annual linear depreciation was replaced with annual impairment testing. Regulations were introduced to increase comparability and to reduce the unspecified goodwill that has become an essential part of the corporate asset base. LÄS MER

 5. 35. Accounting for Goodwill in Public vs. Private Deals : Evidence from US Mergers and Acquisitions

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christian Kim; Susmita Mandal; [2016]
  Nyckelord :Goodwill allocation; purchase price allocation; earnings management; public acquirer; private acquirer; target characteristics.;

  Sammanfattning : In 2001, the FASB (Financial Accounting Standard Board) introduced accounting regulations SFAS 141 and SFAS 142 to improve the relevance, representational faithfulness, and comparability of financial reporting. The new standards have profoundly changed the accounting for business combinations and goodwill under US GAAP by requiring reporting entities to no longer amortize goodwill over its expected useful life, but to test for impairment annually. LÄS MER