Sökning: "Goodwill-förlust"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Goodwill-förlust.

  1. 1. Att skapa en modell som kalkylunderlag för val av förpackningslösning med tillämpning på två produkter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Idelmann; Henrik Klingensparre; [2011-06-27]
    Nyckelord :ABC-kalkylering; Cross-docking; Returflöde; Goodwill-förlust; Supply Chain;

    Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt var att Logosol AB gav oss uppdraget att optimera deras förpackningslösningar ur kostnadssynpunkt. Vi insåg tidigt att det skulle bli omöjligt att genomföra en optimering då relevant information saknades och sannolikt alldeles för tidskrävande att ta fram. LÄS MER