Sökning: "Goodwill"

Visar resultat 1 - 5 av 732 uppsatser innehållade ordet Goodwill.

 1. 1. Inblick bakom värderingen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Sannerholm; Niklas Rådström; [2024-02-20]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; revisor; subjektiva bedömningar; incitament;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragningsproblematiken mellan sponsring och gåva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Winblad; [2023-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sponsring är ett sätt för företag att marknadsföra sig, öka sin försäljning och förbättra sin allmänna goodwill. Ett aktiebolags sponsringsutgifter bedöms mot den generella regeln för avdragsrätt i 16:1 IL. Föreligger ett tydligt samband mellan en kostnad och en inkomst så beviljas avdrag regelmässigt. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av ospecificerade immateriella tillgångar och goodwill: En analys av bransch, storlek och skuldsättningsförhållandet hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikolas Ikonomou; Johan Meijer; Olle Gunnarsson; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill : Med perspektiv på tidigare kriser och earnings management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :David Ericson; Thi Hue Tran Bui; [2023]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment of goodwill; The financial crisis; Covid-19 pandemic; Earnings management; Positive accounting theory; IFRS 3; IAS 36.; Goodwill; Nedskrivning av goodwill; Finanskrisen; Covid-19-Pandemin; Earnings managment; Positiv redovisningsteori; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : År 2005 infördes ett nytt regelverk inom redovisning för hantering av den immateriella tillgången goodwill vid namn IAS 36, som innebär att goodwill ska prövas för nedskrivning varje år. En nedskrivningsprövning ska upptäcka om en tillgångs redovisade värde inte längre överensstämmer med verkligt värde. LÄS MER

 5. 5. The Missing Ingredient: How to improve value investing in the information age

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Robin Grawe; Kjell Thomsen; [2023]
  Nyckelord :Value investing; Fama-French; Intangible Assets; Accounting-based valuation;

  Sammanfattning : This thesis aims to inform a value investing strategy in specific niches of European firms by adjusting the book-to-market (B/M) ratio for intangible assets. An increase in intangible assets' importance for corporate value creation coupled with a lack of amendments to their accounting treatment has led to debates on the value relevance and accuracy of accounting information, including the B/M ratio used to derive value premiums. LÄS MER