Sökning: "Goodwin"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Goodwin.

 1. 1. From Public Service to Corporate Positions: A Critical Policy Analysis on Swedish Regulation of Public Officials Transitioning to Non-State Activities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Heraclitos Muhire; [2020]
  Nyckelord :public officials; public sector; private sector; revolving door; policy analysis; WPR; capitalist realism; hegemony; Social Sciences;

  Sammanfattning : The topic of government and state officials leaving public service for the private sector has been a recurring talking point in the last decades with multiple countries in the OECD enacting different forms of regulation to contain potential conflicts of interest. In Sweden, legislation specifically regulating the phenomenon was not passed until 2018, when the Act Concerning Restrictions in the Event of Ministers and State Secretaries Transitioning to Non-state Activities (2018:676) (henceforth the Act) was enacted. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av faktorer på arbetsplatsen som påverkar omvårdnadsdokumentation inom slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hiba Akiki; Jennifer Goodwin; [2020]
  Nyckelord :Communication; Electronic Health Record; Inpatient setting; Nursing documentation; Organization; Elektroniska dokumentationssystem; Kommunikation; Omvårdnadsdokumentation; Organisation; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdokumentation är en viktig del av sjuksköterskans arbete. På grund av utvecklingen inom vården, lagar och patienternas olika problem, behövs alltmer dokumenteras, vilket leder till att omvårdnadsdokumentationen förändras ständigt. LÄS MER

 3. 3. Att värna demokratin. Kommunala tjänstepersoners konstruktioner av demokrati, rättigheter och medborgarskap i det kommunala arbetet med återvändare och islamistisk våldsbejakande extremism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Clara Lebedinski Arfvidson; [2019-03-21]
  Nyckelord :demokrati; våldsbejakande extremism; återvändare; problemframställning; fixering; förskjutning; gräns; rättigheter;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the problem with so called returnees (återvändare) and violent extremism (våldsbejakande extremism) is constructed in the municipal work with and against the same in Sweden, using Carol Bacchi’s and Susan Goodwin’s Foucaultdian approach to policy analysis – the so-called “what’s the problem represented to be?” approach – as its primary method. The purpose is to explore how Swedish ideas of democracy are formed, strengthened and challenged, and what effects this may have on notions of citizenship and human rights. LÄS MER

 4. 4. An Assessment of the threat of Right-Wing Populism in the European Parliament

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elizabeth Neema Mkerenga; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over 500 million citizens in Europe are affected by the decisions taken at the European Union. However, the complexities of this supranational institution have people feeling voiceless and disengaged in the political system. LÄS MER

 5. 5. The Twitter posts of the Brexit campaigns: A comparative assessment

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Arnold Craven; Christopher Whitwood; [2019]
  Nyckelord :Brexit; Twitter; Media; Communications; Politics;

  Sammanfattning : This thesis discusses what some commentators and academics regard as one of the most contentious political issues of the 21st century: The United Kingdom’s vote to leave the European Union, now known as Brexit. As Goodwin and Ford explain, the United Kingdom’s decision to vote to leave the European Union in the 2016 referendum ‘sent shockwaves around the world, rocking financial markets and rekindling global debates about the power of populism and nationalism, as well as the long-term viability of the EU. LÄS MER