Sökning: "Google Calendar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Google Calendar.

 1. 1. Cognitive load in smartphone calendar applications

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adrian Hellqvist; Tommy Olsson; [2018]
  Nyckelord :cognitive load smartphone calendar application app; kognitiv belastning smartphone applikation app;

  Sammanfattning : The use of smartphone applications has increased dramatically in the last decade. With the technology being ubiquitous around us it is important to reduce the required cognitive demand for interacting with the technology. A common use of smartphones is calendar applications. LÄS MER

 2. 2. Mocking SaaS Cloud for Testing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Simon Svensgård; Johannes Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Mock-Object; Cloud Computing; Testing; Test-Evaluation; Mock-Objekt; Molntjänster; Testning; Testutvärdering;

  Sammanfattning : In this paper we evaluate how software testing is affected by the usage of a mock-object, a dummy implementation of a real object, in place of having data in a cloud that is accessed through an API. We define the problems for testing that having data in the cloud brings, which of these problems a mock-object can remedy and what problems there are with testing using the mock-object. LÄS MER

 3. 3. Mapping drainage of the rootless shield volcano at Dimmuborgir, northern Iceland

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Jacob Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Dimmuborgir; rootless shield; drainage; striations; dip angle; dip direction; Digital Terrain Model; lava channels; lava pillars; collapse structures;

  Sammanfattning : Dimmuborgir is thought to be a former rootless shield volcano, which was fed with lava from a nearby crater row, 2170 ± 38 calendar years before present. In this study, the orientation of striations on the sides of lava channels, collapse structures and lava pillars were measured to find out how the enigmatic ~2 km by 2 km volcanic structure at Dimmuborgir was drained. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av bokningssystem för Moridge AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Fredrik Gummus; [2016]
  Nyckelord :mobile application; web application; asp.net mvc; .net; c#; jquery mobile; entity framework; sql; booking system; ux; security; mobilapplikation; webbapplikation; asp.net mvc; .net; c#; jquery mobile; entity framework; sql; bokningssystem; användargränssnitt; säkerhet;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingen av ett nytt bokningssystem för företaget Moridge AB. Bokningssystemet består av en förardel där förare kan hantera sina bokningar och arbetsschema samt en administrationsdel för hantering av alla förare och statistikvisning avseende kunder och förares bokningar. LÄS MER

 5. 5. Implementering av ett bokningssystem med Google Calendar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oskar Blom; Novan Kovan; [2014]
  Nyckelord :booking system; schedule; application; web api; google calendar; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti; bokningssystem; schema; applikation; web api; google kalender; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. LÄS MER