Sökning: "Google Facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Google Facebook.

 1. 1. The proposed Digital Markets Act

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Magdalena Rietzler; [2022]
  Nyckelord :Digital; DMA; EU; Law; Competition; Proposal; DigitalMarkets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The market power of digital platforms and ecosystems has probably been the most discussed and concerning topic in competition policy in the last years. Some companies in the area of digital platforms have grown so rapidly that they now dominate entire industries. LÄS MER

 2. 2. Förekomst, nöjdhet och trender av olika konservativa behandlingsmetoder för personer med idiopatisk skolios

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Johan Andersson; Simon Österberg; [2022]
  Nyckelord :Idiopatisk skolios; förekomst; nöjdhet; trender; samband; konservativ behandlingsmetod; topografi; magnitud; korsett; massage; PSSE; yoga pilates;

  Sammanfattning : Intro: Skolios definieras som en 3-dimensionell deviation av ryggraden, det krävs en Cobbvinkel på minst 10 grader för att diagnostiseras. Idiopatisk skolios är när orsaken är okänd. Korsett och PSSE (physiotherapeutic scoliosis-specific exercise) har visat sig vara de konservativa behandlingsmetoder som visat sig vara mest effektiv. LÄS MER

 3. 3. Skapa förståelse för hur du kan utveckla ett personligt varumärke på Linkedin : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Natalie Birnbach; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; Varumärken; Personligt varumärke; Linkedin; positionering; WOM; word-of-mouth;

  Sammanfattning : Är du osäker på hur du ska skapa eller utveckla ett starkt personligt varumärke på den växande plattformen Linkedin. Där det varje minut laddas upp långa och saftiga inlägg om diverse ämnen. Vissa med viktiga budskap, långa inlägg som liknar romaner eller inlägg där det går att läsa om vad någon gjort på sin semester. LÄS MER

 4. 4. Competition and Data Protection Law in Conflict : Data Protection as a Justification for Anti-Competitive Conduct and a Consideration in Designing Competition Law Remedies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Bornudd; [2022]
  Nyckelord :competition law; antitrust; data protection law; GDPR; the charter of fundamental rights; the intersection of competition and data protection law; big tech; abuse of a dominant position; objective justifications; efficiencies; article 102 TFEU; consumer welfare; competition remedies; anonymization; big data; personal data; German Facebook Case; Google Fitbit; konkurrensrätt; konkurrensbegränsning; dataskydd; dataskyddsförordningen; missbruk av dominerande ställning; objektivt rättfärdigande; artikel 102 FEUF; anonymisering;

  Sammanfattning : Competition and data protection law are two powerful regimes simultaneously shaping the use of digital information, which has given rise to new interactions between these areas of law. While most views on this intersection emphasize that competition and data protection law must work together, nascent developments indicate that these legal regimes may sometimes conflict. LÄS MER

 5. 5. Simulating Human Movement Patterns in an Area : A Part of the Crowdmapper Project

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Rasmus Svanberg; Hampus Svensson; [2021]
  Nyckelord :Final Thesis Work; Human Simulation; Unity; Game Engine; Crowdmapper; Pandemic; Social Distancing; Computer Science; C-Sharp; C#;

  Sammanfattning : In 2019, the Covid-19 pandemic struck the world, creating a need for social distancing to stop the spreading of the virus. This report will discuss and cover how a simulation was implemented in the game engine Unity that simulates human movement-patterns, which in turn will help with spreading people out in public areas. LÄS MER