Sökning: "Google Facebook"

Visar resultat 6 - 10 av 127 uppsatser innehållade orden Google Facebook.

 1. 6. Competition and Data Protection Law in Conflict : Data Protection as a Justification for Anti-Competitive Conduct and a Consideration in Designing Competition Law Remedies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Bornudd; [2022]
  Nyckelord :competition law; antitrust; data protection law; GDPR; the charter of fundamental rights; the intersection of competition and data protection law; big tech; abuse of a dominant position; objective justifications; efficiencies; article 102 TFEU; consumer welfare; competition remedies; anonymization; big data; personal data; German Facebook Case; Google Fitbit; konkurrensrätt; konkurrensbegränsning; dataskydd; dataskyddsförordningen; missbruk av dominerande ställning; objektivt rättfärdigande; artikel 102 FEUF; anonymisering;

  Sammanfattning : Competition and data protection law are two powerful regimes simultaneously shaping the use of digital information, which has given rise to new interactions between these areas of law. While most views on this intersection emphasize that competition and data protection law must work together, nascent developments indicate that these legal regimes may sometimes conflict. LÄS MER

 2. 7. Simulating Human Movement Patterns in an Area : A Part of the Crowdmapper Project

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Rasmus Svanberg; Hampus Svensson; [2021]
  Nyckelord :Final Thesis Work; Human Simulation; Unity; Game Engine; Crowdmapper; Pandemic; Social Distancing; Computer Science; C-Sharp; C#;

  Sammanfattning : In 2019, the Covid-19 pandemic struck the world, creating a need for social distancing to stop the spreading of the virus. This report will discuss and cover how a simulation was implemented in the game engine Unity that simulates human movement-patterns, which in turn will help with spreading people out in public areas. LÄS MER

 3. 8. Performance Assessment of Networked Immersive Media in Mobile Health Applications with Emphasis on Latency

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emmanuel Adebayo; [2021]
  Nyckelord :Performance Assessment; Networked Immersive Media; Cloud Virtual Reality; Cloud Network; Edge Network.;

  Sammanfattning : Cloud VR/AR/MR (Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality) services representa high-level architecture that combines large scale computer resources in a data-center structurestyle set up to render VR/AR/MR services using a combination of very high bandwidth, ultralow latency, high throughput, latest 5G (5th Generation) mobile networks to the end users.  VR refers to a three-dimensional computer-generated virtual environment made up ofcomputers, which can be explored by people for real time interaction. LÄS MER

 4. 9. Förekomst av främre korsbandsskador och tillämpning av skadepreventiv träning i en grupp handbolls- och fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Matilda Beike; Elin Persson; [2021]
  Nyckelord :Främre korsbandsskador; primärprevention; handboll; fotboll.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: En främre korsbandsskada är en vanlig och allvarlig knäskada bland idrottare. Risken att drabbas av denna skada är speciellt stor inom handboll och fotboll då dessa sporter karaktäriseras av många hastiga vändningar. För att minska denna risk är tillämpning av skadepreventiv träning en nyckelkomponent. LÄS MER

 5. 10. The influence of social media on the travel decisionmaking behavior of Ethiopian educational tourists in Poland : The case of Ethiopian educational tourists in Poland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Taleyihun Tadese Wendemagegnehu; [2021]
  Nyckelord :Social media marketing; Ethiopian educational tourists; Poland’s educational tourism; social media platforms; Decision-making behavior; Tourist’s motivation; Likert scale; Quantitative data;

  Sammanfattning : The impact of international mobility and globalization on universities has led to a greater need for students. Thus, throughout students stay in their destinatio ncountry, prospective students access a variety of sources of information and make simultaneous decisions about where to travel; decision making is required at everystage of the travel process (pre-travel, during travel, and post travel). LÄS MER