Sökning: "Google Kalender"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Google Kalender.

 1. 1. “Hey Google!” : Using home assistants to reduce food waste

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Paul Listi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : About a third of the food produced for humans goes to waste without being consumed. More knowledge about how to reduce food waste is one key to reduce global emissions of greenhouse gases in this sector. LÄS MER

 2. 2. En mobil applikation för effektiviserad simutbildning : Ett uppdrag av simklubben SS04

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Filip Karlsson; Jeanie Dawnbringer; [2020]
  Nyckelord :Simundervisning; Simlektioner; Android; iOs; Mobil applikation; Firebase;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatexamensarbete var att skapa en mobil applikation för att öka möjligheten för simklubben SS04’s instruktörer att kunna hålla standardiserade och samstämmiga simlektioner. Den mobila applikationen var även tänkt att kunna bidra till att sprida kunskapen, om hur man kan lära sig simma, till allmänheten i stort. LÄS MER

 3. 3. Cognitive load in smartphone calendar applications

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adrian Hellqvist; Tommy Olsson; [2018]
  Nyckelord :cognitive load smartphone calendar application app; kognitiv belastning smartphone applikation app;

  Sammanfattning : The use of smartphone applications has increased dramatically in the last decade. With the technology being ubiquitous around us it is important to reduce the required cognitive demand for interacting with the technology. A common use of smartphones is calendar applications. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte riktigt lagligt om man säger så...” - En kartläggning av molntjänsten Google Apps for Education i den kommunala skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Erika Larsson; Maria Olsson Äärlaht; Michael Verdicchio; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT-säkerhet är ett ämne som har blivit allt mer uppmärksammat på senare år efter medias rapportering om läckor, dataintrång och spridning av privat information på internet. Under 2013 blev det extra aktuellt efter whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska ha fått direkt tillgång till personuppgifter från bland annat Facebook och Google. LÄS MER

 5. 5. Implementering av ett bokningssystem med Google Calendar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oskar Blom; Novan Kovan; [2014]
  Nyckelord :booking system; schedule; application; web api; google calendar; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti; bokningssystem; schema; applikation; web api; google kalender; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. LÄS MER