Sökning: "Google Presentation"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Google Presentation.

 1. 1. "Vet du varför du är här idag?" - En litteraturöversikt över sjuksköterskans strategier för att främja barns delaktighet i sjukhusvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shuang Premberg; Idun Åhlin; [2021-06-28]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; sjuksköterska; strategi; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots det allmänt och offentligt erkännandet av barns rättigheter till delaktighet isjukvården, finns det fortfarande kunskapsbrist och forskningsluckor som relaterar till barnsdelaktighet i hälso- och sjukvården. Det saknas dokumenterad strategier som sjuksköterskorkan använda för att främja barns delaktighet. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill bara kunna gå in, koppla upp mig och så ska det funka" : Svensklärares attityder till, och användning av, Powerpoint i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karl Johansson; Erika Guardado; [2021]
  Nyckelord :didaktik; digital literacy; media literacy; modus; multimodal; Powerpoint; Google Presentation;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka lärares attityd till användandet av Powerpoint i undervisningen. Vårt fokus har varit på lärares attityd till de presentationstekniska hjälpmedlen Powerpoint och Google Presentation. LÄS MER

 3. 3. Performance Assessment of Networked Immersive Media in Mobile Health Applications with Emphasis on Latency

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emmanuel Adebayo; [2021]
  Nyckelord :Performance Assessment; Networked Immersive Media; Cloud Virtual Reality; Cloud Network; Edge Network.;

  Sammanfattning : Cloud VR/AR/MR (Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality) services representa high-level architecture that combines large scale computer resources in a data-center structurestyle set up to render VR/AR/MR services using a combination of very high bandwidth, ultralow latency, high throughput, latest 5G (5th Generation) mobile networks to the end users.  VR refers to a three-dimensional computer-generated virtual environment made up ofcomputers, which can be explored by people for real time interaction. LÄS MER

 4. 4. Är "den perfekta kroppen" ett ideal även hos tränare? : En kvantitativ studie om perfektionistisk självpresentation och kroppsuppfattning hos tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Emma Pussinen; [2021]
  Nyckelord :artistisk gymnastik; perfektionism; kroppsuppfattning; tränare; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete var att skapa en förståelse för perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning bland tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG). Huvudsakligen undersöktes i vilken mån tränare inom KvAG upplevde perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning. LÄS MER

 5. 5. Large Scale Privacy-Centric Data Collection, Processing, and Presentation

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Josefin Andersson-Sunna; [2021]
  Nyckelord :Analytics system; Privacy; Data collection; Cassandra; Statistics; User statistics; Web analytics; JavaScript; JavaScript tagging; Google Analytics;

  Sammanfattning : It has become an important part of business development to collect statistical data from online sources. Information about users and how they interact with an online source can help improving the user experience and increasing sales of products. LÄS MER