Sökning: "Google Translate"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Google Translate.

 1. 1. Google Translate in English Language Learning : A Study of Teachers' Beliefs and Practices

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Nickole Laird Eriksson; [2021]
  Nyckelord :machine translation; Google Translate; translation in language teaching; language teacher cognition; TILT; FOMT;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore upper secondary school English teachers' beliefs and practices for free online machine translation (FOMT) tools. It is believed that students are using these tools, but the focus of this study is to highlight what teachers think and how they are addressing FOMT usage by students. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar Google translate texten? : En studie av hur Google translate som hjälpmedel påverkar textens kvalitet när SVA-elever på nybörjarnivå skriver

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hans Repo; [2021]
  Nyckelord :google translate; SVA; svenska som andraspråk; textuella kvaliteter;

  Sammanfattning : I studien undersöktes hur elever som undervisas i svenska som andraspråk (SVA) på nybörjar­nivå i grundskolans senare del skrev texter med hjälp av Google translate (GT). Frågeställ­ningen var hur GT som hjälpmedel vid skrivuppgifter påverkade texternas olika kvaliteter jäm­fört med en text skriven utan hjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Is QUIC a Better Choice than TCP in the 5G Core Network Service Based Architecture?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pethrus Gärdborn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of the 5G Cellular Network required a new 5G Core Network and has put higher requirements on its protocol stack. For decades, TCP has been the transport protocol of choice on the Internet. In recent years, major Internet players such as Google, Facebook and CloudFlare have opted to use the new QUIC transport protocol. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om nyanlända barns språkutveckling, samspel och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Toloue Safdari; Selam Tewolde; [2020]
  Nyckelord :kommunication; multiculturality; multilingualism; newly arrived; flerspråkighet; kommunikation; mångkulturalitet; nyanländ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med nyanlända barns språkutveckling i förskolan. För att ta reda på förskollärarnas arbetssätt gällande nyanlända barns språkutveckling har sex förskollärare från fem olika förskolor och två olika kommuner intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Face recognition and speech recognition for access control

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Thao Tran; Nathalie Tkauc; [2019]
  Nyckelord :Face recognition; speech recognition;

  Sammanfattning : This project is a collaboration with the company JayWay in Halmstad. In order to enter theoffice today, a tag-key is needed for the employees and a doorbell for the guests. If someonerings the doorbell, someone on the inside has to open the door manually which is consideredas a disturbance during work time. LÄS MER