Sökning: "Goran Ekmekci"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Goran Ekmekci.

  1. 1. De okorrupta kvinnorna? En kvantitativ studie om kvinnors politiska representation och dess påverkan på korruption i svenska kommuner

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Goran Ekmekci; [2021-09-15]
    Nyckelord :Kvinnlig representation; korruption; svenska kommuner; subnationell nivå;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om graden av den kvinnliga politiska representation påverkar korruptionsnivån på kommunal nivå i Sverige. Det har genomförts statistiska analyser med data från QoG-institutets dataset (Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016) som berör Sverige 290 kommuner med variabler gällande korruption och andelen kvinnor i kommunfullmäktige. LÄS MER