Sökning: "Gordh Maja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gordh Maja.

  1. 1. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2017]
    Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

    Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER