Sökning: "Gordon Wolmar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gordon Wolmar.

 1. 1. Gotiska verb på miþ- : mellan adverbialkongruens och applikativum

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gordon Wolmar; [2019]
  Nyckelord :Gothic language; applicative; comitative; quasi-prefix; preverb;

  Sammanfattning : Applying basic linguistic theory, a grammatical analysis of Gothic verbs formed with the previously underdescribed quasi-prefix (or preverb) miþ- shows that it forms what could be called an atypical type of applicative, though in two cases it seems instead to mark verbal congruence to an adverbial. Of the possible meanings of the etymologically identical preposition miþ, the comitative seems most salient for the quasi-prefix. LÄS MER

 2. 2. Gotiska verbalprefix som markörer av särdraget State or Change of State : En förberedande undersökning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gordon Wolmar; [2015]
  Nyckelord :Figure and Ground; State or Change of State; Lexical Template Morphology; verbalprefix; gotiska;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt de gotiska verbalprefixen med utgångspunkt i att de ingår i ett system, i vilket prefixen hör hemma på olika positioner före verbets stam. Syftet har varit att fastställa, om någon av dessa positioner har varit avsedd för prefix bärande särdraget State or Change of State, som inom det teoretiska ramverket Lexical Template Morphology antas bära tre variabler. LÄS MER