Sökning: "Gothic Serpent"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gothic Serpent.

 1. 1. Specialoperationer & McRavens principer : en teoriprövande tvåfallstudie på Operation Neptune’s Spear & Operation Gothic Serpent

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Arnesen; [2019]
  Nyckelord :William H. McRaven; specialförband; specialoperationer; Operation Neptune’s Spear; Operation Gothic Serpent;

  Sammanfattning : A conventional army is required to meet many needs and face many threats. However, when conventional warfare methods do not make the cut, Special Operations and Special Forces become a necessity. However, there exists few theories that sufficiently explain how Special Forces units around the world accomplishes these Special Operations. LÄS MER

 2. 2. Specialoperationer & McRavens principer : en teoriprövande tvåfallstudie på Operation Neptune’s Spear & Operation Gothic Serpent.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Arnesen; [2019]
  Nyckelord :William H. McRaven; specialförband; specialoperationer; Operation Neptune’s Spear; Operation Gothic Serpent;

  Sammanfattning : A conventional army is required to meet many needs and face many threats. However, when conventional warfare methods do not make the cut, Special Operations and Special Forces become a necessity. However, there exists few theories that sufficiently explain how Special Forces units around the world accomplishes these Special Operations. LÄS MER

 3. 3. Operation Gothic Serpent och Kilcullens upprorsbekämpningsteori : En teoriprövande fallstudie på Task Force Rangers insatser i Mogadishu 1993

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Carl Broman; [2014]
  Nyckelord :Gothic Serpent; Special Operations; COIN; Kilcullen; Kilcullen; COIN; upprorsbekämpning; Mogadishu; Somalia; underrättelser;

  Sammanfattning : Den tredje och fjärde oktober 1993 sköt somaliska rebeller ner två amerikanska Black Hawk-helikoptrar i Mogadishu, Somalia. Dels på grund av ett bristande doktrinärt agerande resulterade det i en 14 timmar lång strid om att överhuvudtaget överleva och många skadades eller omkom. LÄS MER