Sökning: "Gotik"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Gotik.

 1. 1. Kvinnlig vänskap i Gotisk Litteratur : En komperativ studie av Gillian Flynns Gone Girl och Daphne du Mauriers Rebecca

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Wilma Holmestrand; [2021]
  Nyckelord :Female Gothic; Gone Girl; Kvinnlig gotik; Kvinnlig vänskap; Gotisk litteratur; Gotik; Rebecca; Modern gotik; Nutida gotik; Kvinnliga relationer; Dubbelgångare;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the meaning and importance of the female friendship within Ellen Moers tradition and theory regarding the female gothic. In this essay, I argue that the female friendship has played an important role in the portrayal of the Gothic fiction as socially critical of women’s position in the society, mainly by examining the two works Rebecca by Daphne du Maurier and Gone Girl by Gillian Flynn. LÄS MER

 2. 2. Blackebergs gömda monster : En genreteoretisk studie av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Adam Blick; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genrer; motiv; vampyrer; gotik;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras John Ajvide Lindqvists verk Låt den rätte komma in ur ett genreteoretiskt perspektiv. Uppsatsens fokus ligger i hur verket kan kopplas till vampyrgenrens olika konventioner, men även i hur dessa konventioner bryts. Verket använder sig av ett antal motiv och teman som också kan kopplas med vampyrgenren. LÄS MER

 3. 3. Melankoli, isolering, galenskap och död i verk av Edgar Allan Poe och Howard Phillips Lovecraft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nathalie Westberg; [2020]
  Nyckelord :Gothic; fear; melancholy; isolation; madness; death; Poe; Lovecraft; Gotik; skräck; tematisk analys; melankoli; isolering; galenskap; död; Edgar Allan Poe; Howard Phillips Lovecraft;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker gotiska teman som melankoli, isolering, galenskap och död i verk av Edgar Allan Poe och Howard Phillips Lovecraft. Utgångspunkt är följande forskningsfråga: På vilket sätt framträder melankoli, isolering, galenskap och död i de olika verken, samt vilka är likheterna och skillnaderna mellan hur temana framkommer? Metoden är grundad i tematisk analys, intertextualitet och komparation. LÄS MER

 4. 4. Aldrig stilla, aldrig farliga : Groteska kroppar i Mare Kandres romaner Bestiarium och Xavier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Litsgård; [2019]
  Nyckelord :Mare Kandre; Mikhail Bakhtin; Grotesque; Gothic; Body; Monster; Mare Kandre; Michail Bachtin; Grotesk; Gotik; Kropp; Monster;

  Sammanfattning : In this paper, I study the bodies in Mare Kandre’s two novels Bestiarium (1999) and Xavier (2002), with the help of Mikhail Bakhtin’s theories of the grotesque. I examine the worldview that is portrayed in the novels – focusing on the attitude towards death – and seek answers to the following questions: how do the human bodies look and how do they relate to their surroundings? What does the way they are portrayed say about the world the novels portray? And what role does laughter play in the novels? I also examine the similarity between a grotesque body, and a gothic monster. LÄS MER

 5. 5. Gotik och komik -En diskussion om genre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genre; Gothic; comic Gothic; A. Lee Martinez; genre analysis; close reading;

  Sammanfattning : This bachelor thesis discusses the concept of genre and the comic Gothic. It is an attempt to demonstrate the conflicts rooted in "genre" by discussing several scholars, such as Alistair Fowler and Mattias Fyhr with their works Kinds of Literature and De mörka labyrinterna respectively, and then problematise the "Gothic" as a genre and as a concept. LÄS MER