Sökning: "Gotland"

Visar resultat 1 - 5 av 1134 uppsatser innehållade ordet Gotland.

 1. 1. Maktrelationer i skönlitteratur för 6-9-åringar - traditionella eller banbrytande? : En analys av del 1 och del 4 i Handbok för superhjältar ur ett critical literacy-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Jakobsson; Sara Sundbom; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; maktrelationer; skönlitteratur; årskurs F-3; åldrarna 6-9;

  Sammanfattning : I undervisningen kan skönlitteratur användas på många sätt - som underhållning eller som ett sätt att inhämta kunskap genom att kritiskt granska det lästa. Språk, litteratur och makt är nära sammankopplade och barn identifierar sig ofta med och kan ta efter de (ofta stereotypa) beteenden som karaktärerna uppvisar. LÄS MER

 2. 2. Potentiella nedslagskratrar i Sverige med fokus på Östersjön och östkusten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jonna Johansson; [2020]
  Nyckelord :nedslagsstrukturer; potentiella nedslagsstrukturer; Östersjön; östkusten; Gotland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Impact structures are one of the most common geologic structures in our solar system, but relatively few impact structures have been found on Earth. There are many reported potential impact structures, but few have been investigated or confirmed. LÄS MER

 3. 3. Limestone Quarry Restoration - Evaluation plan of restoration methods for Alvar establishment on northern Gotland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ola Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Limestone quarry; alvar; restoration; evaluation plan; ANOVA; environmental monitoring; Science General;

  Sammanfattning : Alvars are globally rare habitats with rich and distinctive vegetation-communities. Alvars are found on limestone bedrock which is also subject to quarrying for cement production. The increasing global need for cement results in either expanding existing quarries or the opening of new ones. LÄS MER

 4. 4. Turismen på Gotland under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andrée Lundin Varg; [2020]
  Nyckelord :Turism; andra världskriget; Gotland; besöksnäring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hunden på Gotland från stenåldern till järnåldern

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Emilie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Dogs; dog types; zooarchaeology; Iron Age; Stone age; Bronze Age; Middle Age; osteology; Gotland; Sweden.;

  Sammanfattning : This essay has analyzed and compared measurements of at least 41 dogs from seven different locations on Gotland ranging periods from Stone Age to Iron Age. This essay’s focus was on studying what kind of different types of dogs there are in the different time periods on Gotland, but also what their usage may have been. LÄS MER