Sökning: "Gotland"

Visar resultat 1 - 5 av 1178 uppsatser innehållade ordet Gotland.

 1. 1. Transformationsmetoder : En fallstudie över ett detaljplanerat område i När socken

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Roger Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Transformation; Geomatik; fastighetsgräns;

  Sammanfattning : Region Gotland har påbörjat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen där kvalitetssäkring av digitala fastighetsgränser ingår. Rapporten tar upp teori, metod, resultat och analys av transformationsmetoder.En del av arbetet går ut på att ta fram lämpliga transformationsmetoder för ej återfunna gränsmarkeringar. LÄS MER

 2. 2. Hästar på Gotland under vikingatiden : Ryttargravar, bildstenar och offer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Sofia Ekvall; [2021]
  Nyckelord :horses; equestrian graves; picturestone; horse-collar crest; ritual depositions; hästar; Gotland; ryttargravar; bildstenar; våtmarksoffer; selbågskrön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. JACOBSBERG - EN TRÄDGÅRD GLÖMD I TIDEN En fallstudie om en bortglömd trädgård på Gotland & dess bevarande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Rasmus Myr; [2020-11-03]
  Nyckelord :garden conservation; heritage garden; forgotten garden; Jacobsberg; Gotland;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of a forgotten garden called Jacobsberg on the island of Gotland, Sweden. The garden was built by the enigmatic couple Anna and Jacob Dubbe during the first decades of the 19th century and it opened in 1827 with a burial ceremony for the couple’s three young girls. LÄS MER

 4. 4. Långtidsbevaring av arkeologiska träkonstruktioner i en terrester miljö – fallstudie Kronholmskoggen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Hardselius; [2020-08-05]
  Nyckelord :In situ preservation; microbial decay; waterlogged wood;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2020, 180 hpGrundnivå2020.... LÄS MER

 5. 5. A window to the future of Sweden’s pine forestry? : development of declining Scots pine after a severe drought and the presence of Diplodia sapinea

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Matilda Stein Åslund; [2020]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; Scots pine; Diplodia sapinea; Sphaeropsis sapinea; Diplodia pinea; drought; climate change;

  Sammanfattning : Swedish forestry is dominated by uniform conifer stands, a structure generally more susceptible to biotic and abiotic stressors. Among the agents causing forest decline, pathogenic fungi have the most substantial impact. LÄS MER