Sökning: "Gotland"

Visar resultat 1 - 5 av 910 uppsatser innehållade ordet Gotland.

 1. 1. Kompenserar kommunalekonomiska utjämningssystemet tillräckligt för skillnad mellan kommuner?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Edvin Hägg; Sebastian Tham; [2023-10-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The system for municipal financial equalisation is intended to provide every municipality in Sweden equal conditions to run and provide services for their residents. Municipal tax rates however differ by as much as 6 percentage points, which can be an indication of the system failing to fulfil its purpose. LÄS MER

 2. 2. Minskad smittspridning av hepatit C - en effekt av sprututbytesverksamheter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mathias Petersen; Robin Pettersson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Syringe exchange programs; hepatitis C transmission; injection drug use; public health problems; harm reduction;

  Sammanfattning : In recent years, the number of syringe exchange programs have dramatically increased in Sweden and by the end of 2023 the programs will be established in every region of the country. For the cases of hepatitis C where the route of infection was established, it was reported that about 80% were infected through unclean injection equipment. LÄS MER

 3. 3. Relationship between waste management in student accommodation and students' knowledge of waste management in relation to energy transition

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Yong Lin; [2023]
  Nyckelord :Sustainable Development; Energy Transition; Waste Management; Waste Sorting; Pearson’s correlation coefficient; Student Accommodation;

  Sammanfattning : In the context of the current energy transition and sustainable development, the promotion of waste separation and waste management is a good means of promoting the energy transition. Waste, when recycled, can contribute to the energy transition in many ways, for example by generating electricity, heating, recycling into raw materials for reuse and producing biofuels. LÄS MER

 4. 4. Genus & jakt : Ett funktionalistiskt genusperspektiv på gropkeramiska gravgåvor i Ajvide & Västerbjers

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Elmer Olsson Romanus; [2023]
  Nyckelord :Pitted ware culture; Gender; hunting; grave furniture; grave goods; correspondence analysis; Gotland; Baltic sea; Ajvide; Västerbjers; Gropkeramisk kultur; Mellanneolitikum; Gotland; Genus; Genusstruktur; Genussystem; könsroller; Jägar-samlare; Harpuner; Ljuster; Benspetsar; Svinbetar; Stenpilspetsar; Benpilspetsar; Svinkäkar; SältänderJakt; Ajvide; Västerbjers; Korrespondensanalys; Gravarkeologi; Gravgåvor; sammanställning; Stenberger; Österholm; Tabell;

  Sammanfattning : This essay tries to deduct whether the pitted ware culture (3200-2300) at Ajvide and Västerbjers had a gender structure based on big game hunting via grave furniture. The grave furniture is selected on the basis of big game affiliation and then subjected to descriptive statistics and correspondence analysis. LÄS MER

 5. 5. (Em)powering community energy on Gotland : An exploration of energy justice through a case study of "an island in an island"

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Frida Malin Møberg Mundbjerg; Marie Bredkjær Thomsen; [2023]
  Nyckelord :community energy; energy justice; island identity; local empowerment; energy transition; Gotland; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The energy transition raises concerns about local communities' marginalisation in decision-making and ownership models, leading to justice debates. Community energy (CE) gains attention as a pathway towards energy justice (EJ). Drawing on qualitative data collected on Gotland, we examine how the Austerland CE project delivers EJ. LÄS MER