Sökning: "Gotland"

Visar resultat 1 - 5 av 1304 uppsatser innehållade ordet Gotland.

 1. 1. Romerska mynt i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofia Andersen; [2023]
  Nyckelord :Roman Empire; Scandinavia; roman iron age; biography of objects; contacts;

  Sammanfattning : The roman coins on the islands of Bornholm, Öland and Gotland have shownarchaeologist and historians that a connection between Scandinavia and the RomanEmpire existed. But what did the roman coins mean to the inhabitants of these islands?This essay will study the coins found on the islands and the context in which they havebeen found. LÄS MER

 2. 2. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 3. 3. Parametric Analysis of Thermal Comfort and Energy Efficiency in a Building Located in Different Climate Regions

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Nikolaos Patsatzis; [2022]
  Nyckelord :building; thermal comfort; simulation;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges of a residential building, when it is designed, is to be energy efficient and to provide simultaneously many hours of thermal comfort throughout the year. So, this was the scope of this thesis: to perform a parametric analysis of thermal comfort and energy efficiency in a house that was designed for the climate of Gotland in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Lokal affärsutveckling : En kvalitativ studie kring småföretags drivkrafter till att införa e-handel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Björkqvist; Johanna Nirondoke; [2022]
  Nyckelord :E-handel; digital kommunikation; affärsmodeller; digital transformation;

  Sammanfattning : I takt med den snabbt växande digitaliseringen har de digitala förändringarna lett till att e-handeln växt kraftigt. På sikt har den tagit över alltmer och fler konsumenter väljer idag att handla online. Detta har lett till att fler företag har behövt se över sin affärsmodell och anpassa sig efter digitaliseringen. LÄS MER

 5. 5. Skeletten i gränden : En undersökning av skelettmaterial från Erik XIII:s gränd i Visby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Tove Larsson; [2022]
  Nyckelord :Erik XIII s alley; Gotland; osteology; paleopathology; the viking age; Visby; Erik XIII:s gränd; Gotland; osteologi; paleopatologi; Vikingatiden; Visby;

  Sammanfattning : In 1953, two individuals were excavated in Erik XIII’s alley, Visby, Gotland. After the excavation, the individuals did not undergo an osteological examination and were preserved for several years by the Gotland Museum. These two individuals were selected for this thesis to undergo an osteological analysis. LÄS MER