Sökning: "Government decisions"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade orden Government decisions.

 1. 1. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 2. 2. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER

 3. 3. Accessibility to democracy through participation -A case study of how social vulnerability and marginalisation is taken into consideration by local governments in their participatory process

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anny Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Participation; social vulnerability; marginalisation; municipality; local; government; democracy; citizen dialogue;

  Sammanfattning : Participation as a way to ensure equal accessibility to democracy has gained importance alongside the concept of sustainability. At the same time, it has become clear that not everyone has equal opportunity to participate in these participatory events, creating power issues that leave out the voices of certain societal groups from the political context. LÄS MER

 4. 4. Assessment of Waste Management Practices in Cyprus : The case of Nudging at Cyprus University of Technology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Donald John; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; PMD; Paper; Recycling; European Union; Cyprus; Nudging;

  Sammanfattning : Waste management issues are prevalent in many parts of the world. Member states of the European Union (EU) are expected to follow the guidelines of the Waste Framework Directive set by the EU. The directive includes targets intended to facilitate waste management practices such as recycling and landfilling. LÄS MER

 5. 5. Maastricht Aachen Airport – Value creation and political influence

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Gijs Heldens; René Paaß; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The debate about the existence of Maastricht Aachen Airport (MAA) has received great media presence in the past years. The subject involves many stakeholders from various perspectives, while focusing on the politicians of Limburg and the government of the region representing the sole shareholder of the airport. LÄS MER