Sökning: "Government grants"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Government grants.

 1. 1. The Heraldry of the Vasa Dynasty : Coats of arms as propaganda tools in conflicts with the outside world and within the family

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Björn Fridén; [2023]
  Nyckelord :Heraldry; History; Early modern history; Vasa Dynasty; Propaganda; State formation; Nobility; Royalty; Sweden; Finland;

  Sammanfattning : During the rule of the house of Vasa 1523-1654, Sweden saw a vastly increased output of new government heraldry and official symbols. This thesis investigates the political motives behind the creation of these symbols and their use as propaganda tools as part of the formation of the Swedish state. LÄS MER

 2. 2. Avsatt för kommuner : En kvantitativ studie om hur kommuner förhåller sig till redovisningsval kopplat till avsättningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elias Viklund; Olof Johansson; [2023]
  Nyckelord :Municipal accounting; Provisions; RKR Recommendation 9; Institutional theory; Positive Accounting Theory; Discretionary accruals; Kommunal redovisning; Avsättningar; RKR Rekommendation 9; Institutionell teori; Positiv redovisningsteori; Uppskattningar och bedömninar;

  Sammanfattning : Titel: Avsatt för kommuner - En kvantitativ studie om hur kommuner förhåller sig till redovisningsval kopplat till avsättningar Författare: Olof Johansson och Elias Viklund Handledare: Torbjörn Tagesson  Bakgrund: Kommunal redovisning regleras av kommunal redovisningslag och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Likt privat sektor upprättas den finansiella redovisningen baserat på bokföringsmässiga grunder vilket skapar ett tolkningsutrymme för uppskattningar och bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Överenskommelser med SKR, ett vårdpolitiskt styrmedel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Lundin; [2023]
  Nyckelord :SKR; governance; riktade statsbidrag; styrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Agreements with SKR (Swedish Association of Local Authorities and Regions) have emerged as a significant steering instrument for the Ministry of Health and Social Affairs (MHSA). The agreements define activities for the Local Authorities to carry out and nearly always include earmarked grants. LÄS MER

 4. 4. Ideella organisationers motiv : En teoriprövande studie av remissvaren från tre ideella organisationer avseende det statliga delbetänkandet Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Antonsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has examined responses from three non-profit organizations IOGT-NTO, Forum and LSU about a government investigation into new democracy conditions for government grants. The paper will be a theory trying and will try to see if the non-profit organization will mostly focus on their ideals or if there are other motives that can explain their responses. LÄS MER

 5. 5. Statens morötter och kommunernas handlingsutrymme : - en kvalitativ studie om hur kommuner tolkar statlig styrning via riktade statsbidrag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Skörd; [2023]
  Nyckelord :Sweden; governance; local autonomy; discretion; economic instruments; government grants; principal-agent;

  Sammanfattning : In line with the principle of local self-governance, Swedish municipalities have a high degree of discretion to manage the goals and execution of public management. However, in recent years, the national influence over local governments has increased, especially the use of targeted government grants. LÄS MER