Sökning: "Gräne"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Gräne.

  1. 1. Kulturen med en twist : En studie av fyra lokaler från trattbägarkulturen på Gotland.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

    Författare :Erika Lidman; [2014]
    Nyckelord :Funnel Beaker Culture; Gotland; Mölner; Gullarve; Gräne; Ardags; Suderkvie; Stone Age; Early Neolithic; ceramic; ornament; Trattbägarkulturen; Gotland; Mölner; Gullarve; Gräne; Ardags; Suderkvie; stenålder; tidigneolitikum; keramik; ornament;

    Sammanfattning : This thesis analyses the Funnel Beaker Culture on the island of Gotland. Since no comprehensive studies of the remains of the pottery have been made, this is one of the reasons why I chose to study this topic. The purpose of this study is to analyze the pottery and to discuss the chronological and spatial implications. LÄS MER