Sökning: "Gränsöverskridande brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Gränsöverskridande brottslighet.

 1. 1. Migration och gränsöverskridande brottslighet vid Frontex : En kvalitativ diskursanalys om mjuk och hård makt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Frontex; Mjuk makt; Hård makt; Migration; Gränsöverskridande brottslighet; Maktmedel;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard Agency, also known as Frontex, works with issues related to migration and transnational crime via various practical approaches such as: Multilateral cooperation, border surveillance, and information sharing. By viewing these practical approaches as means of power resources, Frontex's ways in dealing with migration and crime becomes interesting to study. LÄS MER

 2. 2. Resulterar förbudet mot utlämning av svenska medborgare i ett "safe haven" för vissa brottslingar? – En empirisk studie av utlämningsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; straffrätt; rättssociologi; utlämning; utlämningslagen; aut dedere aut judicare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det internationella samarbetet som rör utlämning på grund av brott finns den folkrättsliga principen aut dedere aut judicare. Den innebär att om en stat vägrar att utlämna en person, ofta mot bakgrund av att personen är medborgare i den staten, kan staten åta sig att lagföra personen för den brottslighet hen är misstänkt för. LÄS MER

 3. 3. Brister och behov i tillsyn och kontroll av nationella avfallstransporter : Hur kan vi öka tillsynen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Johan Lund; [2020]
  Nyckelord :Avfallstransporter; nationella avfallstransporter; tillsynsvägledning; tillsyn; gränsöverskridande avfallstransporter;

  Sammanfattning : För att kunna utföra en effektiv tillsyn av nationella avfallstransporter finns det behov av en tydligare samordning. Rapporten syftar till att belysa och diskutera brister och behov i tillsyn och kontroll av nationella avfallstransporter. Rapporten ska ge ett förslag på samordning av tillsyn och kontroll av nationella avfallstransporter. LÄS MER

 4. 4. Skadestånd i gränsöverskridande brottmål : Internationellt privat- och processrättsliga frågor om domsrätt och lagval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Armin Khajehdehi; [2020]
  Nyckelord :rome ii regulation; brussels ibis; criminal law; cross-border; torts; damages; private international law; civil procedural law; ip-rätt; lagval; domsrätt; skadestånd; internationellt skadestånd; rom II; bryssel I a; behörighet; internationell brottslighet; gränsöverskridande brottslighet; ex officio; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Skadestånd i gränsöverskridande brottmål är ett ämne som berör frågor om såväl domstols internationella behörighet som frågor om lagval. I uppsatsen har särskilt frågor om behörighet och lagval diskuterats för det fall det enskilda anspråket avskiljs från brottmålet. LÄS MER

 5. 5. Det skall inte löna sig att begå brott. En studie av den nationella och EU-rättsliga kriminalpolitiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Schmidinger; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt. EU-rätt. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Förverkande. Utvidgat förverkande. Organiserad brottslighet. Myndighetssamverkan. Brottsutbyte.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den organiserade brottslighetens utveckling är en omstridd fråga. Statistikföringen lider av en definitionsproblematik, där den organiserade brottsligheten innefattar en mångfacetterad kategori av utövare. Den gemensamma nämnaren för den organiserade brottsligheten framstår däremot som mer tydlig; en strävan om ekonomisk vinning. LÄS MER