Sökning: "Gränsregion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Gränsregion.

 1. 1. Visionen om Öresundsregionen - Projektifiering, aktörer och visioner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Persson; [2019]
  Nyckelord :Projektifiering; Greater Copenhagen; Öresundsregionen; Gränsregion; Transnationell Integration; Interreg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The southernmost Swedish region of Scania, the Danish capital region and the Danish region of Zealand are combined into the metropolitan region of Greater Copenhagen, sometimes referred to as the Öresund region. The regional integration is following the global trend of projectification, which means that the integration is increasingly done in project form. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Annika Daisley; Jan Kyrk; [2014]
  Nyckelord :gräns; gränshandel; gränshinder; tillväxt;

  Sammanfattning : Uppsatsens grundläggande syftet är att förklara förutsättningar för tillväxt i en gränsregion. För att uppnå detta syfte har förutsättningar utifrån teori delats upp i tre olika dimensioner: institutionella, ekonomiska och sociokulturella. LÄS MER

 3. 3. Ska man vinna matchen kan man inte ha inbördeskrig - En studie av gränsregional auktoritetsproblematik i Haparanda-Tornio och Öresundsregionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alina Mattisson Lax; [2009]
  Nyckelord :Öresundsregionen; Haparanda-Tornio; flernivåstyrning; auktoritetsproblematik; transnationell gränsregion; makt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cross-border regionalism has changed the preconditions for power. The traditional nation-state term of power has changed, and as new cross-border regions are created, so are new interests and actors. LÄS MER

 4. 4. Lagstadgade revisorers kompetenskrav – En jämförelse mellan Sverige och Danmark

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Neroth; [2008]
  Nyckelord :revisor; utbildning; kompetens; harmonisering; examination; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : De senaste decenniernas ökade globalisering har bidraget till behovet av en gemensam syn på bedömning och granskning av företagens redovisning. Europeiska Unionen och IFAC är två organisationer som arbetar för att föra samman kvalifikationerna hos revisorer. LÄS MER

 5. 5. Samarbete i Öresund : En studie om integrationsarbetet i en gränsregion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Erica Härefors; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER