Sökning: "Gränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade ordet Gränssnitt.

 1. 1. Specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet En kvalitativ studie om tio specialpedagogers arbetsuppgifter relaterat till examensmålen ”Färdighet och förmåga”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Thomas Hult; Edina Norrgård; Ottosson Elisabeth; [2020-03-02]
  Nyckelord :specialpedagog; uppdrag; examensmål; systemteori; relationer; lärmiljö;

  Sammanfattning : Forskning inom skolverksamheter tenderar att ha fokus på åldrar från förskola till högstadiet. Det finns således relativt liten forskning kring gymnasiet vid jämförelse, varför denna studie fick inriktning mot detta stadium. LÄS MER

 2. 2. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andra verksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterande verksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 3. 3. UX design in a technology driven product development process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jennie Söderbäck; Agnes Andersson; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Axis Communications AB; User Experience UX ; Human-Centered Design; Usability; Universal Design; Technology Driven Product Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis explores how implementing UX design on a product with predetermined technology affects the design process and the methods applied. A UI for the display version of an Axis Door Station is designed from a human-centered design perspective. LÄS MER

 4. 4. Användarnas tillfredsställelse med samhällsviktiga mobilapplikationer : En fallstudie om UL:s mobilapplikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Levi Hielle Bergström; Linnéa Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Användbarhet; Heuristisk utvärdering; Kollektivtrafik; Mobilapplikation; Gränssnitt; Användarintervjuer;

  Sammanfattning : I takt med att samhällsviktiga funktioner digitaliseras vilar också en del av samhällets infrastruktur på digitala tjänster. En del av samhället där digitala tjänster är framstående är lokaltrafiken, där mobilapplikationer idag används för försäljning av biljetter och planering av resor. LÄS MER

 5. 5. Graphic Interface and Robot Control System Design with Compensation Mechanism

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Mingtian Lei; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, many researchers are developing several useful prototypes to control robots by AR/VR devices. However, the robots they used are all ROS supported and the prototypes do not have a feedback mechanism to achieve error compensation. LÄS MER