Sökning: "Gräsrotsaktivism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Gräsrotsaktivism.

  1. 1. Röster från gräsrotsaktivister : en studie av kvinnors identitetsskapande kring Coca Cola Companys etablering i byn Plachimada, Indien.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lisa Lagerström; Liv Larsson; [2008]
    Nyckelord :Grassroots activism; identity; post colonialism; empowerment; globalization; multinational corporations; India.; Gräsrotsaktivism; identitet; postkolonialism; empowerment; globalisering; multinationella företag; Indien.;

    Sammanfattning : Den liberala ekonomiska globaliseringen har lett till att Indien öppnat upp sin ekonomi och landets politiker välkomnar idag utländska investeringar såsom multinationella företag i hopp om ekonomisk tillväxt. Då Coca Cola Company etablerade en fabrik i byn Plachimada i södra Indien medförde detta miljöproblem i form av vattenbrist och förgiftning, vilket i sin tur ledde till stora sociala problem för byns befolkning. LÄS MER