Sökning: "Gräsrotsbyråkrat"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Gräsrotsbyråkrat.

 1. 1. Grundläggande behov utifrån LSS-handläggares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Diana Sager; [2020]
  Nyckelord :Grundläggande behov; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; LSS-handläggare; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur LSS-handläggare definierar och operationaliserar begreppet grundläggande behov, som återfinns i 9a § LSS. Detta ämne valdes med grund i att lagtexten inte erbjuder någon tydligare förklaring av vad de grundläggande behoven innebär, samtidigt som det i den tidigare forskningen finns ett flertal olika perspektiv på hur de kan definieras. LÄS MER

 2. 2. Men om det inte kan uppfyllas av föräldrarna, vad händer då?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zehra Okyapar; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Ekonomiskt bistånd; Ekonomiskt utsatta barn; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd anses vara utsatta utifrån många olika perspektiv. Socialsekreterare har en lagförd skyldighet att vid ansökningar som rör barn beakta ett barnperspektiv och ta hänsyn till barnets bästa i syfte till att tillgodose barns behov samt arbeta på ett förebyggande sätt för barn vars familjer är aktuella på ekonomiskt bistånd. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och begränsningar inom arbetet med ekonomiskt bistånd : En kvalitativ studie om socialsekreterares handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Oscar Olsén; Stéphanie Plouda; [2019]
  Nyckelord :discretion; income support; street-level bureaucrat; social work; vignette study; handlingsutrymme; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrat; socialt arbete; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka hur olika socialsekreterare resonerade i sina bedömningar inom ekonomiskt bistånd samt hur socialsekreterarna uppfattade och tillämpade sitt handlingsutrymme. Fem socialsekreterare intervjuades i en kvalitativ intervjustudie där även två vinjettfall ingick. LÄS MER

 4. 4. Att främja samtyckeskultur: En intervjustudie om lärares möjligheter att påverka ungas attityder kring sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Mellberg; [2019]
  Nyckelord :Samtycke; Samtyckeskultur; Metoo; Sexuellt våld; Könsrelaterat våld; Kroppslig integritet; Sexuellt självbestämmande; Attityder; Skolan; Gräsrotsbyråkrat.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera möjliga vägar framåt för att uppnå en samtyckeskultur. Därför ställs frågan hur lärare upplever sina möjligheter att påverka ungas attityder, i relation till sexuellt våld. LÄS MER

 5. 5. Orosanmälan i fritidshemmet : Fritidshemspedagogers handlingsutrymme och upplevelser kring arbetet med orosanmälningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristoffer Bärzén; Niklas Wallmark; [2019]
  Nyckelord :Street-level bureaucracy; Orosanmälningar. Fritidshem. Fritidshemspedagoger. Handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkrat.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER