Sökning: "Gräsrotsrörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Gräsrotsrörelse.

 1. 1. #memetoo : en studie i vilka funktioner internetmemetiska principer fyller i relation till politisk mobilisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Patrik Persson; Rezan Labady; [2018]
  Nyckelord :internetmemes; #metoo; #tystnadtagning; sociala medier; globalisering; aktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : #metoo är en gräsrotsrörelse som synliggjort sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Rörelsen har fått historisk genomslagskraft i Sverige genom uppkomsten av olika branschupprop och skakat om samhället. LÄS MER

 2. 2. Den Svenska Folkrörelsekulturen : En deskriptiv studie om folkrörelsers organisationskultur under påverkan av kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Setareh Malekzadeh; Bahram Nouraei; [2017]
  Nyckelord :Organizational Culture; Civil Society; Social Movements; Grassroots; Cultural Policy; New Public Management; Abstract Management; Swedish Workers’ Educational Association; Swedish National Touring Theatre; ABF; Riksteatern; Organisationskultur; Folkrörelser; Gräsrotsrörelse; Civilsamhället; Kulturpolitik; ABF; Riksteatern;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga organisationskultur inom folkrörelseorganisationer samt att undersöka dess eventuella förändringar under påverkan av kulturpolitiken. Denna studie tillämpar Geert Hofstedes teorier som behandlar olika nivåer och dimensioner av organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. Building Happy and Resilient Communities in the North of the European Union : A case study on Transition Movement in Sweden and its relationship with the EU

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vanessa Cardona Shokotko; [2017]
  Nyckelord :Transition Movement; peak oil; social movements; Sweden; EU; localisation; grassroots movements; climate change; omställningsrörelsen; EU; gräsrotsrörelse; civila organisationer; klimatförändring;

  Sammanfattning : When the world becomes drowned in multiple global problems and citizens do not see any real progressive solutions from their governments, they take the initiative in their own hands and start changing the world on their own. The Transition Town movement was born this way. LÄS MER

 4. 4. Tactical urbanism som ett verktyg för planering : En studie av Platsbyggnad, Odla i Lund & Brunnshög placemaking

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Nästesjö; [2016]
  Nyckelord :Tactical urbanism; Temporary urbanism; Platsbyggnad; Odla i Lund; Frihamnen; Brunnshög; Älvstadsprojektet; Brunnshögsprojektet; Fysisk planering; Origin; Beginning; Rumstriad;

  Sammanfattning : Tactical urbanismär en metod som innebär att man arbetar med billiga, temporära projekt för att svara mot lokala behov, belysa fenomen eller möjliggöra för nya användningar i det offentliga rummet – samtidigt som man också strävar efter att nå ett högre mål, som att påverka en stads policy eller förändra människors bilder av en specifik plats. Från att tidigare ha varit en gräsrotsrörelse har tactical urbanism under 2000-talet tagit klivet in i planerar- och arkitekturprofessionernas finrum. LÄS MER

 5. 5. Mer än en vanlig te-fest En kvalitativ textanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i dess gestaltning av Tea Party rörelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Rydstedt; [2012-08-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Att med utgångspunkt ifrån gestaltningsteorin beskriva bilden utav Tea Partyrörelsen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under tidsperioden mellan29/3 2010 – 16/3 2011Metod:Kvalitativ textanalysHuvudresultat:Den generella mediabilden gestaltade en gräsrotsrörelse vars budskapgrundandes kring mindre skatt, mer frihet och mindre statsmakt. En rörelseunder informell ledning av Sarah Palin som hyste misstro gentemot BarackObama och Washington där den sistnämnde sades representera någotfrämmande och icke amerikanskt. LÄS MER