Sökning: "Grätzel cells"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Grätzel cells.

 1. 1. Iron-Based Dye-Sensitized Solar Cells - From Theory to Working Solar Cell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Linnea Lindh; [2019]
  Nyckelord :Dye-sensitized solar cells; Grätzel cells; solar cells of the future; solar cells of tomorrow; spectroscopy; time-resolved spectroscopy; materials chemistry; materialkemi; Chemistry;

  Sammanfattning : In the hunt for fossile-free energy-harvesting techniques, solar cells constitute one of the most promising techniques. Today, silicon-based solar cells are the dominant technique on the market but even the Silicon solar cell has limitations which means that there is a motivation for developing new solutions. LÄS MER

 2. 2. Optimized MPPT implementation for Dye-sensitized Solar cells : Maximum Power Point Tracking for DCSs

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Kartik Karuna; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Europeiska kommissionens plan för att skapa ett utsläppssnålt samhälle kräver en drastisk minskning av användning av kolbaserade bränslen. Lokalt producerad energi från förnybara källor kommer spela större roll i framtiden, mestadels från sol och vindenergi. Energieffektivitet kommer vara drivkraften bakom denna övergång. LÄS MER