Sökning: "Grön ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Grön ekonomi.

 1. 1. Will green banking unlock a sustainibility transition towards a low-carbon economy? : The perspective of a member-owned bank in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ulrika Solheim; [2019]
  Nyckelord :Sustainibility transition; multi-level perspective; socio-technical transition; the financial industry; green banking; low carbon economy; green growth; carbon lock-in; Hållbarhetsövergång; multi-nivåperspektiv; socio-teknisk övergång; finansbranschen; gröna banker; koldioxidsnål ekonomi; grön tillväxt; koldioxidintensiva låsningar;

  Sammanfattning : In the climate change discussion, there is a broad consensus about the importance of support from the financial industry when it comes to supporting changes towards a more sustainable society. However, investments in the society supporting a transition towards a low-carbon economy are still waiting to become unlocked. LÄS MER

 2. 2. Grön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Wiktor Bergsand; [2018-08-09]
  Nyckelord :Green place branding; Place branding; Växjö; Malmö;

  Sammanfattning : Grön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ettforskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokalamakthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur inlindat i ett merallmänt ökat intresse att framställa produkter som gröna. LÄS MER

 3. 3. Att trilla av pinn. Ett hållbart grönt Göteborg, med hjälp av en alternativ begravningsmetod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martin Dahlbom; Moa Grundel; [2018-06-27]
  Nyckelord :“Grön stadsplanering”; “Träd”; “Biologisk mångfald”; “Minnesskog”; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur metoden med minnesträd som en alternativbegravningsmetod och en möjlig ny grön yta skulle fungera i Göteborg. Metoden går ut på attaskan efter en kremerad människa begravs tillsammans med ett trädskott. Trädet som växerupp får därmed samma funktion som en gravsten. LÄS MER

 4. 4. Miljövänligt mode, ett trovärdigt budskap eller ett säljargument? : En studie om konsumenters attityder och tolkningar av gröna annonser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Högberg; Patricia Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; Green advertisement; Market communication; Consumer attitudes and Marketing strategies; Grön marknadsföring; Gröna annonser; Marknadskommunikation; Konsumentattityder och Marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Modeindustrin präglas av ett uppmärksammande kring industrins förorening och dess miljörelaterade hållbarhetsproblematik. Till följd av detta har det skett en implementering av hållbarhet inom den textila värdekedjan. LÄS MER

 5. 5. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER