Sökning: "Grön flagg"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Grön flagg.

 1. 1. Jag kanske också borde dra mitt strå till stacken, det vill man ju och hoppas att eleverna tänker”- en kvalitativ studie om lärares och verksamheters beprövade erfarenheter gällande hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tania Rönningborn; Jenny Engström; [2020]
  Nyckelord :beprövad erfarenheter; Grön Flagg; hållbar utveckling; lärande; lärare; samhällsorienterande ämnen; skola; styrdokument; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : I dagens skola har begreppet hållbar utveckling fått allt större utrymme. Området betraktas ur tre dimensioner, nämligen; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I styrdokumenten framgår det att dessa tre dimensionerna ska prägla undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En intervjustudie med förskollärare där förskolan har Grön flagg certifikat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Staxäng; [2020]
  Nyckelord :Education; Green flag; Preschool teachers; Sustainable development; Förskollärare; Grön flagg; Hållbar utveckling; Undervisning;

  Sammanfattning : Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och därför är hållbar utveckling i förskolan viktigt. Studiens syfte är att åskådliggöra hur förskollärare resonerar om hållbar utveckling inom de tre dimensionerna (ekonomisk, social och miljömässig) av hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadshavares engagemang i Grön Flagg : Förskollärares uppfattning om vårdnadshavares samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Susanne Sörensen; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; fenomenografi; förskollärare; Grön Flagg; hållbar utveckling; samverkan; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa förskollärares uppfattning om, på vilka sätt vårdnadshavare involveras i förskolans miljövård inom ramen för hållbar utveckling. Tidigare forskning pekar på att barns viktigaste källor i lärande om förhållningssätt främst utgår ifrån vårdnadshavare. LÄS MER

 4. 4. ”Ska vi byta grejer?” … för hållbar utveckling : En enkätstudie om åsikter angående en låne-/bytesverksamhet av material bland verksamma inom förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Vivi Christoforidou; Pia Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Curriculum theory; early childhood education; Green flag; loan- changeplatform; re-use; School for sustainable development; sustainable development; Grön flagg; Hållbar utveckling; låne- bytesplattform; läroplansteori; Skola för hållbar utveckling; utbildning i barns tidiga år; återanvändning;

  Sammanfattning : Idén till denna studie kom när ett barn talade om att vår planet skulle må bättre om vi återanvände saker. Däri väcktes vår idé om en låne-/bytesplattform mellan förskolor av material som tillfälligt inte används på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Utbildning för hållbar utveckling inom Grön Flagg: Förskollärares uppfattning och arbete kring begreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alicia Sandström; Caroline Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Barns inflytande; förskola; Grön Flagg; lärares förhållningssätt; utbildning för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att studera hur hållbar utveckling uppfattas av förskollärarna på några förskolor, hur de arbetar med begreppet, samt hur arbetet ligger till grund för barnens medvetenhet och delaktighet. Då det är olika stort intresse i förskolorna att arbeta mot ett hållbart samhälle, valde vi i vår studie att fokusera på de förskolor som hade ett tydligt intresse och engagemang. LÄS MER