Sökning: "Grön infrastruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Grön infrastruktur.

 1. 1. Blue-Green Infrastructure on the Move: How Resilience Concepts Travel Between Cities

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sutthi Suteerasan; [2021]
  Nyckelord :Policy Mobility; Knowledge Transfer; Blue-Green Infrastructure; Climate-Adapted Infrastructure; Climate Change Adaptation; Urban Resilience; Sustainable Urban Drainage Systems; Low Impact Development;

  Sammanfattning : Over the past decades, the fast-changing global climate poses a significant challenge to many cities around the world to embrace resilience concepts, whereby a safe-to-fail planning approach replaces traditional fail-safe practices. The change in perspectives has seen an increase in climate-adapted infrastructural projects being integrated with the new urban planning agendas across the world. LÄS MER

 2. 2. GIS modeling of green roof ecosystem services to optimize green infrastructure placement and to map multifunctionality : a case study in Sydöstra staden, Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olivier Rostang; [2021]
  Nyckelord :ecosystem services; GIS; green roofs; urban green infrastructure; sustainable development; multifunctionality; urban planning;

  Sammanfattning : Green roofing has emerged as a viable option for developers and planners seeking to integrate ecosystem services into the built environment, while, at the same time, responding to the constraints posed by urban densification. Urban green infrastructure (UGI) has been placed at the core of sustainable urban planning enabling the integration of ecosystem services in urban development. LÄS MER

 3. 3. Mångfald på höga höjder : biologisk mångfald och brandskydd på semi-intensiva gröna tak

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Persson; Linda Thedin; [2021]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; grön infrastruktur; semi-intensiva gröna tak; biotoptak; analytisk dimensionering; ekosystemtjänster; taktäckning; brandregler gröna tak;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Grön Stadsby : ett förslag på en hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Axel Runesson; Ahmed Alwahhab; [2021]
  Nyckelord :sustainability; urbanism; green infrastructure; sustainable urban development; Agenda 2030; Green Urban Village; hållbarhet; urbanism; grön infrastruktur; hållbar stadsutveckling; agenda 2030; Grön Stadsby;

  Sammanfattning : Studien handlar om hållbar utveckling med utgångspunkt i stadsutveckling där byggandet idag står för en stor del av klimatförändringarna vilket är något som behöver åtgärdas enligt Agenda 2030. Att bygga hållbart är en förutsättning för att minimera klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. Grön infrastruktur i förebyggande syfte mot värmeöar. En studie av Kalmar och Kungsbacka kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Zein Anani; Linn Ott Olander; [2020-08-31]
  Nyckelord :Grön infrastruktur; grönstrukturekosystemtjänster; värmeöeffekten; temperaturökning; fysisk planering; klimatanpassning;

  Sammanfattning : The ongoing global climate change with its rising trends in global temperature, can be linked to the increasing frequency, intensity, duration, and extent of extreme weather fluctuation. Urban heat waves, in combination with urbanization processes which replace natural landscapes with impervious surfaces, are causing the development and manifestation of urban heat islands (UHI) in cities. LÄS MER