Sökning: "Grön infrastruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Grön infrastruktur.

 1. 1. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : This essay aims to study how Urban Green is implemented in the detailed developmentplanning, and however this differs in areas with low contra high socioeconomic prerequisites.The topic of environmental injustice has long been overlooked, especially in the swedishplanning practice. LÄS MER

 2. 2. Stadens gröna hjälpredor - En studie om ekosystemtjänster och hur dessa kan användas i planeringen av urban grön infrastruktur, fallet Lindholmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lovisa Elfström; Lina Johansson; [2021-06-23]
  Nyckelord :”grön infrastruktur”; ”ekosystemtjänster”; ”resiliens”; ”social hållbarhet”; ”Lindholmshamnen”; ”planering”;

  Sammanfattning : When cities become denser there is a growing risk for downgrading of the social and ecological aspects of sustainability on behalf of exploitation of grey infrastructure. This could lead to a lower quantity as well as quality of the urban green infrastructure, which means a negative effect for the social and ecological sustainability in the city. LÄS MER

 3. 3. Blue-Green Infrastructure on the Move: How Resilience Concepts Travel Between Cities

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sutthi Suteerasan; [2021]
  Nyckelord :Policy Mobility; Knowledge Transfer; Blue-Green Infrastructure; Climate-Adapted Infrastructure; Climate Change Adaptation; Urban Resilience; Sustainable Urban Drainage Systems; Low Impact Development;

  Sammanfattning : Over the past decades, the fast-changing global climate poses a significant challenge to many cities around the world to embrace resilience concepts, whereby a safe-to-fail planning approach replaces traditional fail-safe practices. The change in perspectives has seen an increase in climate-adapted infrastructural projects being integrated with the new urban planning agendas across the world. LÄS MER

 4. 4. Mångfunktionell klimatanpassning i Malmö - Lokalisering av prioriteringsområden för grön infrastruktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sanne Krook; [2021]
  Nyckelord :Green infrastructure; Multifunctional; Climate change adaptation; Stormwater management; Resilience; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change more frequent and vigorous weather events are expected. This can be extreme precipitation that can lead to flooding, heat waves and drought. When urban areas are densified the imperviousness of the land surface will grow due to the increase of hard surfaces. LÄS MER

 5. 5. Grönstrukturplanering i Sveriges kommuner : En fallstudie av kommuners planering av grönstruktur

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Johanna Bengtsson; Tove Olsson; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; green infrastructure; green planning; multifunctional green area; fysisk planering; grön infrastruktur; grönstruktur; grönstrukturplan; grönstrukturplanering; mångfunktionella ytor; nätverk;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete klargör vilka förändringar som skett i svenska kommuners arbete med grönstrukturplanering gällande omfattning, metoder och åtgärder under de senaste 20 åren samt om det finns spår av relevant forskning i kommunala grönstrukturplaner antagna under samma tidsperiod. Undersökningen är en fallstudie där Jönköpings kommun valts ut som ett representativt fall. LÄS MER