Sökning: "Gröna Vessigebro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gröna Vessigebro.

  1. 1. Förutsättningar och Avsättningar för Biogas för Gröna Vessigebro : Version 1.0

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Tommy Lerin; [2014]
    Nyckelord :Förutsättningar; Avsättningar; Biogas; Vessigebro; Tommy; Lerin; Gödsel; Gröna Vessigebro; Vessigebro Biogas;

    Sammanfattning : The community Vessigebro, in Falkenberg and its surrounding areas housing one percent of all dairy cattle and two percent of all pigs in Sweden. This means that there is a large amount of manure as a basis for producing biogas in the area. LÄS MER