Sökning: "Gröna obligationer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Gröna obligationer.

 1. 1. Klimatrisker och dess roll i riskhanteringsprocessen vid investering i gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Ebba Eriksson Efraimsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En sammanställning av studentuppsatser inom bostadsrättsfinansiering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henry Toma; Theo Björk; [2020]
  Nyckelord :Real estate investments; Financing; Condominium; Fastighetsinvesteringar; Finansiering; Bostadsrätter;

  Sammanfattning : Finansiering på den svenska fastighetsmarknaden har sett en förändring från innan finanskrisen till nu. Detta gäller både för privatpersoners finansiering av bostadsköp till fastighetsbolagens finansiering för projekt och tillväxt. Detta har skapat en förändring i vart man finner sitt kapital till finansiering. LÄS MER

 3. 3. A framework of blockchain technology for green real estate bonds

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julian Bauer; Benjamin Bachmaier; [2020]
  Nyckelord :Real estate; Green bonds; Sustainability; Blockchain; Transparency; Fastigheter; Gröna obligationer; Hållbarhet; Blockchain; Genomskinlighet;

  Sammanfattning : This thesis investigates potential solutions to blockchain technology to develop thegreen real estate bond market further. Previous research focused mostly on thetechnology itself, or in connection to other real estate processes such as transactionsor land registries. LÄS MER

 4. 4. Gröna obligationer - ett lönsamt investeringsalternativ? : En studie på den svenska försäkringsmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Christopher Sundqvist Qureshi; Samuel Staf; [2020]
  Nyckelord :Gröna obligationer; lönsamhet; försäkringsbolag; CSR; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kravet på hållbarhet är idag stort och finansmarknaden behöver bemöta problemen likväl som andra marknader med ett minskat klimatavtryck. När kunder har högre förväntningar och medvetenheten ökar i samhället krävs det att nya innovativa sätt att investera skapas inom finansvärldenför att lägga grunden för framtiden. LÄS MER

 5. 5. Gröna obligationer på den skandinaviska marknaden : Sambandet mellan obligationers gröna egenskaper och dess yield, likviditet och volatilitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Averland; Nicklas Bredberg; [2020]
  Nyckelord :green bonds; yield; liquidity; volatility; green premium; climate change; gröna obligationer; avkastning; likviditet; volatilitet; grönt premium; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Med finansiella egenskaper som liknar konventionella obligationer spelar gröna obligationer en viktig roll i kampen mot klimatförändringar. Trots att marknaden för gröna obligationer har vuxit snabbt sedan 2008 så har sambandet mellan de gröna egenskaperna hos en obligation och dess avkastning inte studerats i en större utsträckning. LÄS MER