Sökning: "Gröndal"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Gröndal.

 1. 1. BO- en historisk och arkitektonisk undersökning av kollektiva boendeforme

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Jonsson; Hanna Skog; [2018]
  Nyckelord :kollektiva lägenheter; kollektivhus; bostadsbrist; bostadsbyggande; flerbostadshus; Gröndal; Stockholm;

  Sammanfattning : Som ett svar på de krav som ställs på dagens bostadsmarknad har kollektivhushybriden BO ritats med ambitionen att skapa en ny typ av hållbart boende. Bostadsmarknaden idag präglas i stor utsträckning av bostadsbrist, vilket uppbringar nya förutsättningar för bostadsbyggandet. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andonia Petranti; Bodil Gröndal; [2018]
  Nyckelord :skolsköterska; elevhälsa; nyanlända elever; erfarenheter; kultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senare åren har ett ökat antal nyanlända elever börjat i skolan. Merparten av eleverna är flyktingar eller är anhöriga till flyktingar. Den ökade andelen nyanlända elever har påverkat skolsköterskans arbete. Syftet: Syftet har varit att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. Menstruationscykelns betydelse för känsloliv och bearbetning av emotionella stimuli hos friska kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Gröndal; Astrid Lindström; [2016-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka menstruationscykelns inverkan på känsloliv och bearbetning av emotionella stimuli hos friska fertila kvinnor (N = 30). Förekomsten av känslomässiga förändringar under menstruationscykeln skattades ochbeskrevs via en datoriserad enkät. LÄS MER

 4. 4. BiodiverCity : urban ecological design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tobias Pravitz; [2016]
  Nyckelord :urban biodiversity; alternative lawns; green roofs; green walls; ecological design; green infrastructure; urban development;

  Sammanfattning : With the opportunities of urbanization comes in many parts of the world problems of providing residential facilities for people. Stockholm is projected to grow by approximately 40% during the next 15 years and the city's response to housing issues in the latest master plan is to make the city denser. LÄS MER

 5. 5. Förändring i Gröndal : En studie om förändrade upplåtelseformer och inkomster i området

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jennifer Peel; [2015]
  Nyckelord :Gentrifiering; bortträngning; stadsförnyelse; upplåtelseform; inkomst.;

  Sammanfattning : I Sverige växer de stora orterna mer och mer, städerna förtätas och hur människor bor förändras. Ett problem som återkommer när stadsdelar förnyas är att bostadspriser går upp, inkomsterna i områden ökar och stadsdelen går från att ha varit ett arbetarklassområde till att vara en stadsdel där medelklassen breder ut sig. LÄS MER