Sökning: "Grönland"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Grönland.

 1. 1. Klimat och väder i Nordatlanten-regionen under det senaste årtusendet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Linus Brakebusch; [2020]
  Nyckelord :Solar activity; Volcanic activity; North Atlantic Oscillation NAO ; Medieval Warm Period; Little Ice Age; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : One of the most important areas in climatology today is the development of climate models. To evaluate how well a particular climate model is working it is compared with climate reconstructions based on proxy-data, which is indirect climate information that can be obtained from climate archives. LÄS MER

 2. 2. Bortom det uppenbara : En fenomenologisk studie av fenomenet NPF utifrån ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Liv-Marit Grönland; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arktiskt självstyre eller arktiskt självintresse? : Begränsad frigörelse för den arktiska ursprungsbefolkningen inom nationalstater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Wilson; Clara Andersson; [2019]
  Nyckelord :the Arctic; indigenous people; self-determination; self-rule; institutional processes; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; international relations; Arktis; ursprungsbefolkning; självstyre; självbestämmande; institutionella processer; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; internationella relationer;

  Sammanfattning : Den här flerfallstudien har som syfte att undersöka hur den arktiska ursprungsbefolkningen ges regionalt inflytande i intressefrågor som direkt eller indirekt påverkar deras traditionella livsuppehälle i de arktiska områden som tillhör Ryssland, USA, Kanada, Danmark (Grönland) och Norge. Studien tillämpar metoden Ethnographic Content Analysis och utgår från teorierna liberalism och realism inom internationella relationer för att analysera ländernas arktiska policys och institutionella processer som berör deras arktiska ursprungsbefolkning. LÄS MER

 4. 4. Spatial and Temporal Variations in a Perennial Firn Aquifer on Lomonosovfonna, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Monika Hawrylak; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :perennial firn aquifer; ground penetrating radar; Svalbard; Lomonosovfonna; flerårig firnakvifer; georadar; Svalbard; Lomonosovfonna;

  Sammanfattning : A firn aquifer is a type of englacial water storage that forms when surface meltwater fills up the pore space in porous firn. If the retention time exceeds one year the feature is regarded as perennial. The melt and accumulation rates as well as the available pore space determine the formation and extent of the firn aquifer. LÄS MER

 5. 5. Den koloniala erfarenheten i svenska och danska läroböcker: Tysthet eller imperium, rasism eller vänner : En kvalitativ läromedelsanalys med utgångspunkt i hermeneutiken och den komparativa metoden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/HistoriaSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Malmstedt; [2019]
  Nyckelord :History; textbook; Denmark; Sweden; culture; colonialism; Historia; läroböcker; Danmark; Sverige; kolonialism; kulturarv; koloniala arvet; Historiekanon; Samer; Inuiter; Sápmi; lappmarkerna; Grönland;

  Sammanfattning : The purpose ofthis study is to examine how Sweden and Denmark explain their colonial experience in textbooks. A comparison will be made between Sweden’s colonization of Sápmi and treatment of Samer, and Denmark’s colonization of Greenland and treatment of Innuits. LÄS MER