Sökning: "Grönplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Grönplanering.

 1. 1. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : This essay aims to study how Urban Green is implemented in the detailed developmentplanning, and however this differs in areas with low contra high socioeconomic prerequisites.The topic of environmental injustice has long been overlooked, especially in the swedishplanning practice. LÄS MER

 2. 2. The Green and Just City? Discourses on urban greening in local sustainability planning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Ullström; [2019]
  Nyckelord :urban greening; sustainability planning; justice; critical discourse analysis; Fairclough; Social Sciences; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the realm of urban planning, urban greening – the creation or restoration of green spaces in cities – has risen as an attractive approach for policy-makers and planners engaged in sustainability. As the benefits of urban greening are many, from social and cultural to environmental and economic, it has become positioned as a win-win solution to several urban challenges related to sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Vilse i skogen : Urban Forestry som möjlighet eller problem?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Manda Bensköld; Christine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :Urban Forestry; green infrastructure planning; fuzzy concept; trends; Vertical Forests; World Forum on Urban Forests; Urban Forestry; grönplanering; fuzzy concept; trender; Vertical Forest; World Forum on Urban Forests;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att utreda om Urban Forestry kan tillföra något till svensk planering. Urbanisering har skett under en lång tid och för att tillgodose det växande behovet av bostäder har förtätning av staden skett, vilket ofta har gjorts på bekostnad av städers grönska. LÄS MER

 4. 4. Grönplanering i Sverige : en jämförande studie av fem kommunala grönplaner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jennie Kind; [2016]
  Nyckelord :grönplan; kommunal planering; grönområden; planning for green areas; förtätning; densification; analyser; klassificering av grönområden; classifications of green areas;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med arbetet är att ge en ökad förståelse för hur kommuner strategiskt arbetar med planering för grönområden i Sverige idag. I en planeringskontext där förtätning framhålls som en av de viktigaste strategierna för hållbar utveckling hotas städernas värdefulla grönområden. LÄS MER

 5. 5. Att kartlägga sociala värden i stadens utemiljö : sociotopkartering som metod i Stockholm och Göteborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Ask; [2013]
  Nyckelord :sociotop; sociotopkarta; Göteborg; Stockholm; förtätning; sociala värden; planeringsverktyg;

  Sammanfattning : Sociotopkartering har använts som metod sedan början av 2000-talet i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Sociotopkartan i Göteborg ska bli komplett under sommaren 2013 och täcka hela staden. Jag är delaktig i slutförandet genom en sommartjänst på park- och naturförvaltningen i Göteborg. LÄS MER