Sökning: "Gröntvättning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Gröntvättning.

 1. 1. Visualizing sustainability performance indicators of IT products effectively and correctly in a single display : A user study on visualizations of benchmarking data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ella Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Information visualization; Sustainability; Sustainability Performance Indicators; Informationsvisualisering; Hållbarhet; Hållbarhetsprestandaindikatorer;

  Sammanfattning : Communication around climate change is a challenging area. It is beneficial for companies to present themselves as more environmentally sustainable than they are, leading to greenwashing. Type 1 ecolabels, as described in the ISO standard 14024, try to mitigate this problem by providing independent verification of a company’s claims. LÄS MER

 2. 2. Technology and market screening for “green” disposable diapers

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Carolina Nealis; [2021]
  Nyckelord :disposable diapers; nappies; green; eco; ecological; Engångsblöjor; miljövänliga; gröna; eco; ekologiska;

  Sammanfattning : Marknadens påstående om att ”använda så lite plast som möjligt” är vilseledande när 5 av 11 miljövänliga blöjmärken observerades innehålla 80-75% fossil baserad plast.  Detta demonstrerar att vilseledande marknadsföring är närvarande på marknaden av miljövänliga engångsblöjor. LÄS MER

 3. 3. Fast fashion tvättar kläder gröna : en kvalitativ studie kring förekomsten av Greenwashing i hållbarhetsrapportering hos svenska fast fashion-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Olenmark; Louise Westford; Alva Lantz; [2019]
  Nyckelord :Fast fashion; Triple bottom line; CSR; Greenwashing; Green Marketing; The Seven Sins; Sustainability; Consumption; Gröntvättning; CSR; Triple Bottom Line; Grön marknadsföring; The Seven Sins; Fast Fashion; Hållbarhet; Konsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Fenomenet fast fashion erbjuder inte minst mode med låg prisbild för den stora massan samt nyheter varje vecka, utan bidrar även till massproduktion och masskonsumtion. Miljömässig skada sker under alla steg av en mode- och textil försörjningskedja, där expansionen av både produktion och konsumtion bidrar till ökad miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Generation Z och trovärdighet : En undersökning av generation Z’s uppfattning av trovärdig grön modemarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paulina Gullstrand; Jonathan Moberg; Adam Eriksson; [2019]
  Nyckelord :generation Z; green marketing; environmental sustainability; sustainable fashion; greenwashing; transparency; generation Z; trovärdighet; grön marknadsföring; miljömässig hållbarhet; hållbart mode; gröntvättning; transparens;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka generation Z:s uppfattning om trovärdig grön marknadsföring från kläd- och modeföretag, vilka faktorer som påverkar den samt hur marknadsföringen kan utformas för att öka trovärdigheten. Det empiriska materialet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER