Sökning: "Grace Daniella Tuyihayicubahiro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Grace Daniella Tuyihayicubahiro.

  1. 1. Effekt av fysioterapeutiska interventioner på postpartum rectus abdominis diastas (RAD) avstånd. : en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Grace Daniella Tuyihayicubahiro; [2023]
    Nyckelord :behandling; fysioterapi; postpartum; rectus abdominis diastas; träning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Rectus abdominis diastas (RAD) är en separation av magmuskler som drabbar två av tre kvinnor (66%) i tredje trimestern och mellan 30-60% av dessa har kvarstående problem efter förlossningen. Detta tillstånd kan leda till försvagad muskelfunktion, ländryggsbesvär, smärta och/eller besvär i abdominis, bäcken-instabilitet samt urogynekologiska symptom. LÄS MER