Sökning: "Gradin Franzén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gradin Franzén.

  1. 1. Rakblad, Blod och Dödslängtan : Identitetsskapande och den diskursiva konstruktionen av självskadebeteende på ett Internetcommunity

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Anna Gradin Franzén; [2007]
    Nyckelord :Självskadebeteende; Diskurs; Diskurspsykologi; Ungdomar; Internet; Subkultur; Självmord; Dödslängtan;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera medlemmars diskursiva konstruktioner av självskadebeteende och de konsekvenser dessa konstruktioner får för medlemmarnas identitetsskapande på ett Internetcommunity. Studien har en kvalitativ forskningsansats med grund i diskurspsykologi. LÄS MER