Sökning: "Grading framework"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Grading framework.

 1. 1. Bollspel som underlag för betyg i Idrott och Hälsa : En studie om likvärdig betygssättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Lagercrantz Varvne; [2021]
  Nyckelord :ball games; assessment; equivalent grading; frame factors; physical education; bollspel; idrott och hälsa; likvärdiga betyg; ramfaktorer; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Abstract As part of the 1990;s school reform one aim was to reinforce the objective of knowledge, and physical education and health (PE) went from being a recreational subject to a subject of knowledge among others. As part of the reform a new criterion-referenced grading system was introduced. LÄS MER

 2. 2. “Det är bättre att ha en telefon än att ha ett par vettiga gympakläder eller ett par idrottsskor” : En kvalitativ intervjustudie om idrottslärares undervisning inom friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Jimmy Björngard; [2021]
  Nyckelord :outdoor education; Friluftsliv; idrott; platsresponsiv pedagogik; läroplansteorin;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i årskurs 7–9 undervisar i friluftsliv samt vilka möjligheter som ges och vilka svårigheter som finns vid undervisning av kunskapsområdet. För att undersöka detta användes följande frågeställningar: • Vad innebär begreppet friluftsliv för idrottslärare? • Hur arbetar idrottslärare i högstadiet med det centrala innehållet i Lgr11 inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse? • Vilka möjligheter och vilka svårigheter finns det med undervisning inom friluftsliv och utevistelse? Metod För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med sex idrottslärare som arbetar på olika skolor runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Att särskilt beakta ett nationellt prov : En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar och tillämpar förordningen om att särskilt beakta provresultatet vid betygssättning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Sandberg; [2021]
  Nyckelord :national tests; social sciences; equity; fairness; teacher agency; assessment; final grades; nationella prov; samhällsorienterade ämnen; So; likvärdighet; rättvisa; bedömning; provbetyg; slutbetyg; särskilt beakta;

  Sammanfattning : This master thesis aims to shed light on teachers' responses to the regulation that states that a student's test results in a national test must be taken into a “special consideration" in the teacher's grading. Ten teachers took part in the study during the autumn of 2020, all being teachers in social science subjects in the Swedish secondary school (school year 7-9). LÄS MER

 4. 4. Development of a Proactive Supply Risk Management Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Albin Melin; Jesper Jensen Ehlers; [2021]
  Nyckelord :Supply Risk Management; SRM; Supply Chain Management; Swedish Agrifood Industry; Multiple Case Study; Constructive Research; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Supply risk management (SRM) is a well-established aspect in the field of supply chain management (SCM) that has gained even more relevance due to the ongoing covid-19 pandemic. Many articles have been published relating to the topic, such as Norrman and Jansson (2004) and Zsidisin (2003a). LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning : En kvalitativ undersökning om bedömning i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Blad; [2020]
  Nyckelord :Equivalent assessment; co-assessment; interpretation space];

  Sammanfattning : It is stated in the School Act that the Swedish school should work towards providing an education of equal quality. Teachers are confronted with ethical considerations when assessing and grading. LÄS MER