Sökning: "Graffiti"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Graffiti.

 1. 1. En oväntad resa : En undersökning av graffitin som konstform och kultur mot bakgrund i kulturarvsbegreppen och kulturpolitiken

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Olsson; [2020]
  Nyckelord :grafitti; kulturarv; kulturarvspolitik; kulturpolitik; konstform; kultur;

  Sammanfattning : This is a study about graffiti as an artform and as a culture and whether it can be considered as cultural heritage. The purpose of this study was to get a greater understanding of what graffiti is, both as an artform and as a culture. LÄS MER

 2. 2. Youth’s attitudes towards extreme right-wing organisations : A study on social sustainability within the Swedish democracy

  Master-uppsats,

  Författare :Elena Alvarez Blomgren; [2020]
  Nyckelord :Extreme right-wing extremism; Social sustainability; Nordic Resistance Movement; Attitudes; Youth.;

  Sammanfattning : This case study aims to explore the social sustainability in a middle-sized city with extreme-right wing presence. The chosen middle-sized city had the Nordic Resistance Movement, an extreme and violent organisation with Nazi-ideology, in the local government election period 2014-2018. LÄS MER

 3. 3. Graffiti: A subculture alive within the legal. A pluralistic study of the regulations within Swedish graffiti and the influences of formal law.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Hjalmar Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Graffiti; Subculture; Legal pluralism; Sweden; Ethnography; Semi-autonomous social fields; Norms; Informal law; Gatekapital; Respect; Social capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world of graffiti is an immense social construct which stretches to every corner of the globe. To many, graffiti may seem to be the simple act of applying paint to a surface, often depicting names or letters. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars attityder till klotter : En undersökning av klottrets försvinnande, vart har det flyttat och varför?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mathilda Hendin Hoeckr; [2020]
  Nyckelord :klotter; ungdomar; graffiti; sociala medier;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gymnasieungdomars attityder till klotter i skolmiljö. I studien har 20 gymnasieelever från två olika skolor och gymnasieprogram intervjuats, och som komplement till intervjustudien har observationer genomförts på de båda skolorna. Observationsstudien visar att skolmiljöerna är så gott som rena från klotter. LÄS MER

 5. 5. The Life and Times of Butehamun : Tomb Raider for the High Priest of Amun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :George Wood; [2020]
  Nyckelord :Butehamun; Deir el-Medina; Thebes; Egypt; Egyptology; mummies; reburial; caches; Valley of the Kings; biography; Butehamon; Deir el-Medinah; Thebe; Egypten; Egyptologi; mumier; Kungarnas dal; biografi;

  Sammanfattning : This is a biography of the scribe Butehamun. A member of a well-known family who had long lived in the village of Deir el-Medina working on the tombs in the Valley of Kings, Butehamun’s coming of age saw invasion and civil war in Thebes, and the end to the making of new tombs in the Valley, as the New Kingdom came to an end. LÄS MER