Sökning: "Grafisk formgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Grafisk formgivning.

 1. 1. Placeringen av grafiska komponenter och dess påverkan på upplevt förtroende

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maximilian Auer; Linn Pagès Billai; [2019]
  Nyckelord :E-handel; Förtroende; Tillit; Trovärdighet; Layout; Grafisk formgivning.;

  Sammanfattning : I takt med att e-handeln ökar så påverkas kundernas köpvanor. Detta har i sin tur lett till att företagens säljbeteende har förändrats. Att bygga upp förtroende gentemot kunder är grundläggande eftersom en ökad trovärdighet inte bara eliminerar känslan av osäkerhet utan även bidrar till en ökad köpintention. LÄS MER

 2. 2. Materialitet och grafisk form i de svenska utgåvorna av the Vicar of Wakefield. En bibliografisk formanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Kristina Hedh Gallant; [2019]
  Nyckelord :Bokhistoria; bibliografi; formanalys; typografi; grafisk formgivning; bokformgivning; bokens materialitet; skönlitterär utformning; tryckeri; bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Genom att utföra en bibliografisk formanalys av de elva svenska utgåvorna av Oliver Goldsmiths roman The Vicar of Wakefield, publicerade mellan 1782 och 1970, har jag undersökt det grafiska uttrycket och jämfört det med den svenska typografins utveckling under samma tid. Centralt i uppsatsen är att bokens materialitet spelar roll för hur texten uppfattas, att formen i sig är medskapande i verkets mening. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER

 4. 4. Formgivning inom musikbranschen - Hur en logotyp kan utformas för en ny artist

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Julia Sixtensson; Andrea Ynnerman; [2018]
  Nyckelord :formgivning; grafisk design; musikbranschen; logotyp; artist; värdeord; varumärke; musik; visuellt; musiktjänster; varumärkesidentitet; design;

  Sammanfattning : Idag framställs en musikartist visuellt på sociala medier och musiktjänster där v arumärkesimage, såsom som logotyper, i många fall avgör om målgruppen blir intresserad av en specifik artist. Författarna har kommit i kontakt med artisten Chelsea Muco som är en ny svensk sångerska som är i behov av en visuell identitet i form av en logotyp innan hon ska släppa sin musik för första gången. LÄS MER

 5. 5. Varumärke och genus: Formgivning av en visuell identitet för ett fiktivt klädmärke med fokus på att uppfattas genusneutralt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :David Karlsson Jamous; [2018]
  Nyckelord :könsneutralitet; gender; varumärke; klädvarumärke; grafisk; design;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt klädvarumärke kan tas fram för att uppfattas könsneutralt. Könsneutralt i denna studie definieras som något som inte uppfattas specifikt maskulint eller feminint. Studien begränsas till varumärkesnamn, logotyp, färg och typografi. LÄS MER